MarktPlaza

Cursus Opslag van gevaarlijke stoffen PGS15

647x bekeken
5 jaar geleden geplaatst

Kenmerken

Conditie
Niet van toepassing
Levering
Niet van toepassing

Omschrijving

PGS15 Opslag van gevaarlijke stoffen


Inleiding:
Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, vandaar dat het bedrijf of organisatie aan wettelijke eisen moet voldoen. Het niet kennen en toepassen van de wettelijke voorschriften rond opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot een ramp. De Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15) beschrijft deze regels voor het veilig opslaan van deze stoffen. In 2011 is een geactualiseerde PGS 15 van kracht geworden.

Wanneer het bedrijf of de organisatie de gevaarlijke goederen opslaat volgens deze richtlijn dan voldoet men aan de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. Daarnaast voorkomt u problemen bij het verlenen van uw omgevingsvergunning en natuurlijk bij de naleving van het Activiteitenbesluit.

Doelgroep:
De cursus is bestemd voor iedere medewerker en leidinggevende die verantwoordelijk is voor het goed beheer van de opslag van gevaarlijke stoffen en preparaten volgens de PGS richtlijnen. Zoals bijvoorbeeld: de milieucoördinator, KAM managers, veiligheidskundige en warehousemanager.

Doelstelling:
Op basis van de indeling van gevaarlijke stoffen (ADR) kunt u een analyse maken van het aanwezige assortiment binnen uw bedrijf en de scheidingseisen voor deze stoffen op juiste wijze toepassen en de juiste maatregelen nemen voor het opslaan.

De cursus verschaft de deelnemers de kennis om bestaande opslagplaatsen te beoordelen en aanpassingen door te voeren om zodoende te zorgen voor veiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen

Duur:
De cursus duurt 1 dag van 08:00 tot 16:30 uur.

Bijzonderheden:
Cursisten ontvangen een bewijs van deelname. En natuurlijk wordt tussen de middag een zeer goede lunch verzorgd.
Cursisten ontvangen het boek “ Aan de slag met PGS 15

Cursuskosten:
De cursus PGS 15 Opslaan van gevaarlijke stoffen kost € 397,- per persoon (excl. BTW, incl. lesmateriaal en lunch)

Cursusdata:
De cursus wordt op de volgende locaties en data worden georganiseerd:

29 september of 16 november 2021 te: Nieuwegein

Voor meer informatie en online aanmelden verwijs ik u graag naar onze speciale site: http://www.cursus-pgs15.nl