MarktPlaza

Mac the Knife

Messenwetgeving Nederland

De wetgeving


Wetgeving omtrent wapens en messen valt in Nederland onder de Circulaire Wet Wapens en Munitie. Onder Artikel 2 vinden we informatie omtrent de wetgeving voor (zak)messen. Deze is op dit gebied in 2012 voor het laatst geüpdatet.

De wetgever heeft de wapens ingedeeld in verschillende categorieën, met verschillende bepalingen. Niet alle messen vallen echter in een categorie. Voor messen die niet in een categorie vallen gelden in principe geen bepalingen. Daarom als eerste het volgende:


Messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen: bezit mag, bij je dragen ook


Zelfs 'assisted opening' messen, waarbij je zelf het lemmet een stukje naar buiten drukt en een veer vervolgens de rest doet vallen niet onder categorie 1 of 4.

Voor de duidelijkheid: De Nederlandse wetgeving zegt helemaal niets over messen met blad of lemmet vergrendeling, éénhandig te openen messen of messen die snel te openen zijn. Er zijn landen waar dat wel het geval is. Let dus wel op als je naar het buitenland gaat.

Alle messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen mag je bezitten, verhandelen en bij je dragen. (Tenzij lokale verordeningen dat verbieden)

Categorie 1 wapens - geheel verboden


Wapens in deze categorie zijn, zonder ontheffing, geheel verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

  • Stiletto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet
  • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
  • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (zie opmerking beneden)
  • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
  • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
  • Werpsterren
  • Vilmessen* en ballistische messen
  • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
  • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.

*Vilmessen: ook wel palmmessen of vuistmessen genoemd. Dit is een mes waarbij het lemmet haaks op de handgreep staat. De handgreep wordt in de handpalm gehouden en het lemmet steekt tussen de vingers door naar buiten.

Tot 2012 was er een aantal uitzonderingen op deze regels als het ging om stiletto's (springmessen), valmessen en vlindermessen, o.a. wanneer het lemmet bijvoorbeeld korter dan 9 cm was. Deze uitzonderingen bestaan echter niet meer.


Categorie 4 wapens: bezit mag, in het openbaar dragen niet


Messen in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden, of publiekelijk voor handen zijn. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.


Plaatselijke verordeningen


Let op: gewone messen zijn af en toe ook niet toegestaan

Naast de landelijke wapenwet moet je ook rekening houden met plaatselijke verordeningen. Een mes dat je normaal gesproken bij je mag dragen, kan door een plaatselijke verordening verboden zijn, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden of voetbalstadions. Zelfs een schroevendraaier in de trein in Den Haag wordt al als zo'n verboden wapen gezien.


Afstand doen van je mes?


Als je mes in beslag wordt genomen, dan wordt je vaak gevraagd om afstand te doen van je mes. Let daarbij op: Afstand doen betekent dat je het mes niet meer terug kan krijgen.

Het gebeurt echter vaak dat het in beslag nemen van een mes op gronden gebeurt die niet terecht zijn. Bijvoorbeeld door onduidelijkheid over wat wel en niet toegelaten is. Ook kan het zijn dat je mes wel terecht in beslag wordt genomen omdat je bijvoorbeeld een categorie 4 mes op straat bij je draagt of incorrect vervoert, maar dat je het mes toch wilt houden omdat het een bepaalde waarde heeft.

We adviseren je dan om te overwegen geen afstand te doen. Dat betekent niet dat het mes op dat moment niet in beslag wordt genomen, maar je kunt dan in ieder geval de zaak voor laten komen om je mes via de rechter terug te vragen.

Bron: knivesandtools.nl