MarktPlaza

WESTERSE FILOSOFIE - geschiedenis vh denken - D.W. Hamlyn

204x bekeken
8 jaar geleden geplaatst

Kenmerken

Conditie
Nieuw
Levering
Niet van toepassing

Omschrijving

Te koop:
WESTERSE FILOSOFIE
Een geschiedenis van het denken
door D.W. Hamlyn
'Een geschiedenis van de filosofie moet meer zijn dan een onderdeel van de algemene geschiedenis.
Zij mag zich ook niet beperken tot ideeëngeschiedenis.
Geschiedenis van de filosofie moet óók filosofie zijn.'
Zo begint de hoogleraar D.W. Hamlyn zijn overzicht, dat een beeld geeft van de argumenten die wijsgeren gedurende meer dan tweeëneenhalf duizend jaar hebben angevoerd om hun filosofische conclusies te onderbouwen, en dat tevens beoogt deze argumenten te 'wegen'.
Elk historisch overzicht is selectief ten aanzien van personen en stromingen. Toch presenteert didt boek de voornaamste protagonisten op het filosofisch toneel, vanaf de voorsocratici tot en met Derrida en geeft het een beeld van alle trends in het wijsgerig denken door de eeuwen heen.
Door zijn betrokkenheid en heldere s chrijfstijl is Hamlyn erin geslaagd dit denken toegankelijk te maken. Wie zich - academisch gevormd of niet - verder wil verdiepen in ons filosofisch gedachtengoed en niet louter feiten zoekt, zal Hamlyns uiteenzettingen gefascineerd lezen en herlezen.
Uitgave: Atrium
Paperback, 429 pagina's
In voortreffelijke staat