Kwartjesvolk - Kersmus CD

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 133x bekeken
  • Datum geplaatst 6 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Niet van toepassing
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
Vraagprijs

Omschrijving

KERSMUS. Een veel uitgesproken Brabants woord vanaf half december.
Kersmus is voor velen, maar vooral voor de Brabanders een begrip voor sfeer, rust en gezelligheid. Dit proberen wij in al die jaren van ons bestaan het hele jaar door uit te dragen. Daarom hebben wij besloten er dit jaar nog iets extra's aan toe te voegen, nl. de kerst-CD "Kersmus".
Niet dat u daar op zat te wachten, maar toch denken, en vooral hopen wij met deze cd aan de Brabantse kerstsfeer een steentje bij te dragen. Nog te meer omdat wij elk jaar wel een eigen kerstlied schrijven voor de hoogmis op eerste kerstdag. We zouden het zonde vinden dat deze liedjes verloren zouden gaan.
De liedjes "Kerstmis in Zeeland", "o Kindje", "Klein Jezuke", "Liefde treft mijn hart" en "'n Gele roos" zijn hier voorbeelden van. Ook liedjes als "De herdertjes" en "Stille nacht", die wij zelf altijd met plezier zingen, vonden wij leuk om op onze manier op de cd vast te leggen.
"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst", daar doen wij fanatiek aan mee. Vandaar dat wij onze kinderen ook een lied
hebben laten zingen op deze CD

1. 't Is geboren, 't goddelijk Kind 1.31
trad./arr. Kwartjesvolk
2. Liefde treft mijn hart 6.20
T.v.Schijndel/L.McKennitt
3. De herdertjes lagen bij nachte 2.44
trad./arr. Kwartjesvolk
4. Het oude jaar is weer vergangen 2.09
Th.Peeters, H.Franken/H.Franken
5. De trommeljongen 3.57
trad./arr. Kwartjesvolk
6. Kerstmis in Zeeland 4.28
T.v.Schijndel/T.v.Schijndel
7. Sint Jozef zoekt in een stalleke 3.07
Th.Peeters/H.Franken
8. Er is een Kindeke geboren op aard 2.41
trad./arr. Kwartjesvolk
9. Herders Hij is geboren 2.59
trad./arr. Kwartjesvolk
10. 'n Gele roos 5.37
T.Verstraten/J.Veerman, J.Keizer, J.Tuijp
11. O Kindje 4.06
T.v.Schijndel/trad.,arr. Kwartjesvolk
12. Eer zij God 2.30
trad./arr. Kwartjesvolk
13. Klein, klein Jezuke 3.58
T.v.Schijndel/T.v.Schijndel
14. Stille Nacht 5.02
trad./arr. Kwartjesvolk

'T IS GEBOREN HET
GODDELIJK KIND
instrumentaal
LIEFDE TREFT MIJN HART
In 'n koude en stille nacht
is ons een Kind geboren voor jou
Klein en teer en zacht
werd Hij verwacht lang van tevoren voor jou
'n Ster verlicht de nacht
boven een stal te Bethlehem
Maria streelt het Kind
dat zich in een kribbe met stro bevindt
En liefde treft mijn hart
een vlam van warmte overspoelt het kwaad
Hij God, zendt de Verlosser en brengt ons tesaam
zijn eigen zoon en Jezus is zijn naam
In 'n mooie sterrennacht
bij hun schaapkens hielden herders de wacht
'n Licht verblindt de nacht
't is 'n engel die de blijde boodschap bracht
Ze keken elkander aan
en zeiden laten we naar Bethlehem toe gaan
Ze knielden bij het Kindje neer
en vouwden hun handen samen als blijk van eer
Kindje in de heilige nacht
dat ons Gods liefde heeft gebracht
Wij staan om Uw kribbe geschaard
en we roepen luid van vrede op deze aarde
Niet door rijkdom of macht
niet met praal of met mooie pracht
Maar in eenvoud en lieflijk zacht
wordt door het Kind het woord van God volbracht
DE HERDERTJES
LAGEN BIJ NACHTE
De herdertjes lagen bij nachte
zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d'engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar
Toen zij er te Bethlehem kwamen
daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
een straal uit het kribje bene^en
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen
en viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
en knielden bij Jezus neer
Maria die bloosde van weelde
van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint-Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
hun schaapjes aan d'engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
wij wachten het nieuwe jaar
Och Kindje och Kindje dat heden
in 't nederige stalletje kwaamt
Ach laat ons Uw paden betreden
want Gij hebt de wereld beschaamd
Gij komt om de wereld te winnen
de machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan


HET OUDE JAAR
IS WEER VERGANGEN
Het oude jaar is weer vergangen
ja vergangen is het oude jaar
En het nieuw komt aan (2x)
en ik zie de dagen in het oosten staan (2x)
Een Kindje klein is ons geboren
ja geboren is een Kindje klein
En het werd hoog tijd
want de wereld is vol wapens en boosaardigheid
Het nieuwe licht zal vrede geven
ja vrede geven zal het licht
En het kwaad dat gaat
en het licht zal schijnen over duisternis en haat
Een vredeslicht zal nu gaan stralen
ja stralen zal een vredeslicht
Het verdrijft de pijn
en het zal verwarmen die van goede wille zijn
Reik dan uw hand aan vriend en vijand
ja aan vriend en vijand reik uw hand
Dan wordt alles goed
en ziet eens wat dan de schone liefde doet
Het oude jaar is weer vergangen
ja vergangen is het oude jaar
En het nieuw komt aan
laat ons dan als broeders naast elkander gaan
DE TROMMELJONGEN
Hoor ik kom al - van rom pom pom pom
Ik sla mijn trommel
Een herder uit de buurt
heeft mij hierheen gestuurd
Ik wil het Kind zien
Kan dat misschien
Goddelijk Kind
Mag ik jouw vriend zijn
'K ben arm ik kom maar zo
Ik breng ook geen kado
Ik heb alleen mijn trom
vraag niet waarom
Maar ik zal slaan
'K sla in de stal mijn trom
'K speel voor het Koningskind
Dat Hij het prachtig vindt
Ik en mijn trom
KERSTMIS IN ZEELAND
Kerstmis in Zeeland, sfeer, gezelligheid
met een goed glaasje wijn
Het kaarslicht schijnt in je gezicht
Het kerstfeest dat mag er wel zijn
Licht in de kerststal
Een ster wijst ons de weg
naar dat klein Jezuke
Kerstmis in Zeeland, een dorp dat mag er wel zijn
Loop je door de kerkstraat en ga je bij de kerk staan
en iedereen die groet je en zegt kom is aan
Dan denk je bij jezelf God, wat is dat toch mooi
Kon je zo maar altijd door het leven gaan
Maar oooooh, het gaat om dat Kindje, weet je wel
en oooooh....echt wel
Je ziet die grote kerstboom bij Compostella staan
prachtig versierd en met al zijn lichtjes aan
D'n Brouwer, ons stamkroegje vol kerstgezelligheid
met ons allen lekker eten want ook dat hoort er nog bij
Maar oooooh, het gaat toch om dat Kindje, weet je wel
en oooooh....echt wel
Kom je in de kerk, met kerst, heel druk
toch wil dat wat zeggen, zoiets kan niet stuk
Dat geeft de mens geluk en weer goede moed
er is er toch maar één, die zoiets doet
Maar oooooh, dat is nou dat Kindje, weet je wel
en oooooh....echt wel
SINT JOZEF ZOEKT
IN HET STALLEKE
Sint Jozef zoekt in het stalleke
't verloren stro bijeen
Maria drukt in haar armen
haar Jesu Kindje klein
Sint Jozef maakt het kribbeke
met 't laatste sto gereed
Wijl moeder aan het Kindeke
haar zoetste zorg besteedt
Sint Jozef zegt tot 't moederke
ziet 't kribbeke ligt klaar
Zij legt zorgvuldig en zoetekens
in 't kleine kribbetje daar
Haar sluimerende Kindeke
haar eigen wichtje teer
Gewonden in wat windelkens
met moederhanden neer
En ziet daar komen de herderkens
in het midden van de nacht
Door zoet zingende engelkens
naar het stalleke gebracht
En kijken naar het Kindeke
het is nog lief nog zo
Gewonden in wat windelkens
en liggend op wat stro
En ginds daar komen de drie koningen
van verre aangegaan
Zij volgden er de sterre
totdat die stille bleef staan
Zij knielden bij het Kindeke
dat was zo lang verwacht
En zongen er een liedeke
voor Hem die vrede bracht
ER IS EEN KINDEKE
GEBOREN OP AARD
Er is een Kindeke geboren op aard (2x)
't kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)
't Kwam op de aarde en het had er geen huis
't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't lag in een kribbe bedekt met wat hooi
't Had twee schoon oogjes zo zwart als laget
twee bleuzende kaakjes, dat stond hem zo net
't Keek naar zijn moeder en 't lachte zo wel
't kende de liefde zijn moeder zo wel
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't wenste ons allen een zalig nieuw jaar
HERDERS
HIJ IS GEBOREN
Herders, Hij is geboren
in 't midden van de nacht
Die zolang van te voren
de wereld heeft verwacht
Vrolijk, oh herderkens
zongen ons d'engelkens
Zongen met blijde stem
haast U naar Bethlehem
Als wij daar zijn gekomen
ziet, een klein Kindeken
Leit op 't stro pas geboren
zoet als een lammeken
d'Oogkens van stond af aan
zag men vol tranen staan
't Weende van druk en rouw
in deze straffe kouw
Ik nam mijn fluitje, een ander
die nam zijn moezeltjen
En dus fluiten en zongen
voor 't zoete Kindeken
Na, na, na Kindje teer
sus, sus en krijt niet meer
Doet Uw klein oogkens toe
zij zijn van krijten moe
't Kindje begon te slapen
de moeder sprak ons aan
Lieve herderkens samen
wilt zoetjes buiten gaan
U lie zij peis en vree
dat brengt mijn Kindje u mee
't Is uwen God en Heer
komt morgen nog eens weer
'N GELE ROOS
In de kerstnacht al in een stal
is Hij geboren voor ons alleman
Gele rozen die bracht Hij mee
voor ons als teken van rust en wereldvree
Deze wereld of deze dag
die ieder tezamen gebruiken mag
Men ziet die roos niet, geen enkele keer
maar des te vaker de macht van het geweer
Dicht bij jouw huis groeit 'n gele roos
't is 'n teken van een land zonder geweld
Als men ze ziet die grote gele roos
zal men weten dat een mensenleven telt
Het Kind bracht die roos op deze aarde mee
om te planten voor ons,
als teken van rust en wereldvree,
Die gele roos
In vele landen niet eens ver weg
veel smekende handen die kwijnen weg
Die hand wil nemen die gele roos
die niemand vulde, niemand die daar voor koos
Als op dees wereld geen verschil bestaat
dan komt de liefde in plaats van haat
Eens moet Hij komen in de kerstnacht
dan wordt voor ieder die roos daar gebracht O KINDJE


O Kindje bevrijdt de mensheid
van korruptie en ongelijkheid
En geef vrede in de wereld
als dat klein Kindje te Bethlehem
Vele volkeren die drukt men neer
men breekt hun wilskracht en elk verweer
Zij hebben geen toekomst om voor te leven
waarom breekt een mens de ander zijn eer
In vele landen en dorre streken
verhongeren mensen niets meer te eten
Waarom geeft macht een recht van spreken
Armoe of rijkdom, het is slecht verdeeld
Vele discussies zijn er op gang
hoe men de wereld veranderen kan
Laat een vredes-licht gaan schijnen
en reik een hand aan vriend en vijand
EER ZIJ GOD
Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
roept op aarde vrede uit
Gloria in excelsis deo
Gloria in excelsis deo
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op aarde
naar ons toe gekomen is
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
peis en vree ky-rie-leis


KLEIN, KLEIN JEZUKE
Warmte kan je pas waarderen
wanneer je de kou hebt gevoeld
Wie vrijheid en vrede moest ontberen
die weet pas wat hier mee wordt bedoeld
Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou
breng ons de vrijheid en de vrede voor allemaal (2x)
Een tegenoverstelling die wordt pas duidelijk
als je beide kanten kent
Licht verblindt diegene,
die aan de duister zijn gewend
Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou
Breng ons licht in het duister, voor ons allemaal
De winter met zijn donkere dagen
als geen ander deel van het jaar
Warmte, kou, licht en donker
dat zijn verschillen die liggen ver uit elkaar
Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou
Gij kent geen verschillen, gelijkheid voor allemaal
Van vlug het kan nog net
in ons haastige bestaan
Is het kerstfeest voor ons allen
een moment om bij stil te staan
Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou
Deze dagen geven rust, voor ons allemaal
Met deze dagen van kerstmis
en met het nieuwjaar in zicht
Willen wij U allen wensen:
Gezondheid, vrede, warmte en licht
Klein, klein Jezuke de warmte straalt van jou
Wij wensen jullie allen: een heel gelukkig nieuwjaar
STILLE NACHT
Stille nacht, heilige nacht
alles slaapt, stil en zacht
Knielt Maria bij 't lieflijk wicht
dat in 't nederige kribbetje ligt
Sluimert in hemelse rust (2x)
Stille nacht, heilige nacht
lichtend uit, hemels pracht
Herders horen 't uit engelenmond
luid weerklinkt het op Bethlehems grond
Jezus de Redder is daar
Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriendelijk om Uwen God'lijken mond
nu ons licht deze zalige stond
Jezus van Uwe geboort
Silent night, holy night
all is calm, all is bright
Proud young virgen mother and Child
Holy influence so tender and calm
Sleep in heavently peace

Hoe is deze CD tot stand gekomen ?
Kwartjesvolk is een humoristische Brabantse volksgroep, die
op 9 oktober 1981 is geboren.
Met veel humor brengen wij traditionele Brabantse volksliedjes. Elk optreden is voor het publiek en voor ons een feest. Als we aan het einde van een optreden gekomen zijn en vertellen dat we zondag weer netjes naar de kerk gaan en eerste kerstdag in de hoogmis mogen spelen, begint iedereen hard te lachen. Niemand gelooft ons, maar het is echt waar. Het zit namelijk zo.
Zo'n negen jaar geleden kwam bij ons als groep de wens om een kerst-mis te verzorgen met liederen die het Kwartjesvolkgeluid moesten hebben. De pastoor vond het een prima idee. We zijn een combinatie van liederen gaan samenstellen, die traditioneel, Brabants en vernieuwend moesten zijn en in onze eigen stijl. Later hebben we ook eigen teksten geschreven en muziek gevonden, die past bij kerstmis.
Al negen jaar verzorgen we een kerstmis met afwisselende liederen en gebruiken we verscheidene volksmuziek-instrumenten, zoals de draailier, hommel, monika's, mondharmonica, mandola's, fluit, gitaar en ritme-instrumenten.
Vele mensen vroegen, of wij die liederen niet op een bandje hadden staan, zodat ze die thuis konden beluisteren. Onder andere daardoor kwam bij Kwartjesvolk het idee om deze liederen vast te leggen op een cd.
In de zomer van 1997 zaten wij met veel plezier 14 kerstliederen op te nemen in de studio.
Ien van de Schans heeft jarenlang deel uit gemaakt van onze groep. Tijdens de kerstmis blijft zij ons steunen en is een welkome aanvulling. Ien is onze speciale gastzangeres op deze cd. Ook hebben we een lied dat gezongen is door de fannekes/kinderen van de leden van Kwartjesvolk. Anne, Ilse, Joost en Suzan verzorgen de voorzang van: "Er is een Kindeke geboren op aard". Mart, Noud, Aniek, Bram, Wout, Lieneke, Koen, Peter, Daniek, Simone en Marloes zingen na.
Deze cd moest nog voorzien worden van een toepasselijke hoes. En ons dorp Zeeland is geen Zeeland als we elkaar niet helpen. Want midden in de zomer een mooie kerstsfeer creëren om kerstfoto's te maken valt niet mee. Maar Kees Geerts van ons stamcafeetje D'n Brouwer wist daar wel iets op te vinden. Hartje zomer werd zijn café van binnen en van buiten omgebouwd tot een ware kerststal. En zelfs de schapen van Jan Ermers, opgehaald met de trekker en wagen door Martien van Zeeland, kregen voor het eerst in hun leven een café van binnen te zien.
Piet Huvenaars en Wim van Haandel hebben de foto's gemaakt. Gezamenlijk hebben we het boekje ontworpen.
Ons allereerste optreden was in 1981, een kerstviering voor de welpen en verkenners in Zeeland. Wie zou hebben gedacht dat wij in 1997 een kerst-cd zouden uitbrengen?
Kwartjesvolk:
Tiny van Schijndel : zang, gitaar.
Tinus Verstraten : zang.
Gerard van de Schans : zang, fluit.
Henk Merx : zang, drums, gitaar en mandola
Hent van den Heuvel : zang, accordeons.
Jan van Schijndel : zang, accordeon, draailier, gitaar,
hommel, bouzouki en mondorgel.
Walter Huvenaars : geluidstechniek en buske-rijen.
Piet Huvenaars : regelen van niet-muzikale werkzaam
heden.
en als gasten:
Ien van de Schans : zang.
Fannekes : zang.


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.