MarktPlaza

Elisabeth Kubler – Ross

79x bekeken
2 jaar geleden geplaatst
Geen afbeelding beschikbaar

Kenmerken

Conditie
Niet van toepassing
Levering
Ophalen of verzenden

Omschrijving

Elisabeth Kubler – Ross
- Leven tot we afscheid nemen
Met foto's van Mal Warshaw
- LESSEN VOOR LEVENDEN - Elisabeth Kübler-Ross
is een gids voor al diegenen die bij de stervensbegeleiding betrokken zijn. Jarenlang had zij de zorg voor zieken, voor wie de artsen geen mogelijkheid tot herstel meerzagen. Samen met haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten, om te achterhalen hoe zij het beste konden worden geholpen. Velen gave te kennen dat hun leven nog niet af was, dat zij nog zoveel zouden willen doen. De meesten praatten openhartig over de naderende laatste uren en zij waren dankbaar dat zij hun afweermechanisme konden loslaten. Bij sommigen bleek het zinvol om ook de echtgeno(o)t(e) of een familielid bij dat gesprek te betrekken. Pas op dat moment durfden de patiënten de dood eerlijk onder ogen te zien. Een aantal van deze gesprekken is in dit boek opgenomen. Het zijn met recht lessen voor levenden: ze maken ons deelgenoot van de angsten en hoopvolle verwachting van de stervenden. Ze laten ons zien hoe wij hen kunnen bijstaan
Uitgever: AMBO 6,75
-KÜBLER-ROSS, Elisabeth -Leven met stervenden.
De Zwitsers-Amerikaanse psychiater beschrijft haar ervaringen met stervende kinderen, hun ouders en andere verzorgers. Recensie: Over stervensbegeleiding van kinderen wordt tot nu toe nog steeds te weinig gepubliceerd en bij het lezen, van wat er wel is op dit terrein stuiten we, ook bij de meest "deskundige" begeleider op grote onzekerheden, iets dat uiteraard logisch is bij een onderwerp als dit. Auteur overstelpt ons ook niet met zekerheden, maar aan de hand van vele voorbeelden, die zij en haar medewerkers in het boek geven, stelt zij wèl met overtuiging, dat kinderen niet alleen wéten, dat zij sterven moeten, maar ook wanneer. En het is haar verdienste, dat zij blijft proberen aan te geven hoe, wanneer en door wie zulke kinderen begeleid moeten worden. In goede staat.
- elisabeth kubler-ross - biografie van een bijzondere vrouw - gill, d.
De psychiater Elisabeth Kübler-Ross is over de hele wereld bekend vanwege haar baanbrekende werk met stervenden, vooral met kinderen. Haar revolutionaire opvattingen, boeken en workshops hebben geleid tot een totaal andere benadering van het stervensproces. Deze biografie beschrijft het ontroerende verhaal van haar jeugd in Zwitserland, als oudste van een drieling. Hoe zij na de oorlog in vluchtelingenkampen werkte, voor arts studeerde en later voor psychiater. In Amerika werkte zij in verschillende ziekenhuizen waar ze zag hoe weinig er gedaan werd voor mensen die door de artsen opgegeven waren. Dit was het begin van haar echte werk met stervenden waarover zij uitgebreid vertelt.
De tweede druk van de biografie van E. Kübler-Ross verschijnt zo'n 16 jaar na de eerste. Evenals de eerste druk eindigt het eigenlijke verhaal in 1969, toen Kübler-Ross algemene bekendheid kreeg door een artikel in 'Life'. De levensgeschiedenis is die van een bijzondere vrouw, maar in het boek wordt dat zó benadrukt dat zij er bijna on-menselijk van wordt! Er is een nawoord van Kübler-Ross zelf waarin zij sommige dingen toelicht. De enige echte toevoeging in de 2e druk is een nawoord bij de Nederlandse vertaling, van de hand van P. Sluis, voorzitter van de Stichting Elisabeth Kübler-Ross Nederland. Hij vertelt daarin in enkele bladzijden wat er na het verschijnen van de eerste druk met haar is gebeurd. Voorts is deze druk wat 'luxer': mooier papier en voorzien van enige zwart-witfoto's.
(Biblion recensie, A. Bartelink.)
€8,50