Dr. A. Sizoo - De antieke wereld en het nieuwe testame…

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 55x bekeken
  • Datum geplaatst 3 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Gebruikt
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
Bieden

Omschrijving

Dr. A. Sizoo - De antieke wereld en het nieuwe testament
1948, 2e druk, J.H. Kok N.V.
226 pag.
harde kaft
met enkele foto's geïllustreerd
voorin het boek wat stempels en een papiertje met korte inhoud erin geplakt
met nog de oude spelling
Prijs: teab (bieden excl de eventuele porto aub)

"Woord vooraf
Verscheidene jaren geleden schreef in in een weekblad af en toe eenvoudige artikeltjes over onderwerpen, die den lezer van het Nieuwe Testament belangstelling kunnen inboezemen. Van verschillen zijden verzocht men mij die artikeltjes tot een bundel te vereenigen. Daartoe achtte ik ze echter niet geschikt; ze waren te verschillend van aard. Toch meende ik aan den uitgesproken wensch op andere wijze te kunnen voldoen, nl. door het boek te schrijven, dat de lezer in handen heeft. Eenige van de reeds verschenen artikelen zijn daar geheel of gedeeltelijk in opgenomen; maar verreweg het grootste deel van den inhoud is nieuw.
Het boek tracht op eenvoudige wijze den lezer in te leiden in de wereld van het Nieuwe Testament met de bedoeling, dat hij vele plaatsen uit dit Boek gemakkelijker verstaat. Vooral met het dagelijksche leven der Heleenistische maatschappij maakt hij kennis. De typisch Joodsche cultuur treedt op den achtergrond.
naar volledigheid heb ik niet gestreefd. Alleen die geografische, sociale, economische, religieuze en andere bijzonderheden uit de Hellenistische wereld, waarmee het Nieuwe Testament ons in aanraking brengt, heb ik besproken. De onderwerpen werden mij dus niet geleverd door de profane, maar door de gewijde geschriften. Maar bij de behandeling maakte ik dankbaar gebruik van de gegevens der heidensche literatuur. Hoe eenvoudig het boek dan ook is, het berust toch op bestudeering van het wetenschappelijk materiaal. Wellicht zal de deskundige dan ook hier en daar een nieuwe opvatting op opmerking ontdekken.
De uit het Niuewe Testament verzamelde gegevens deelde ik in groepen in en iedere groep gaf me stof tot een bepaald hoofdstuk. De lezer zal echter bemerken, dat ik in vrijen trant vertelde en gemakkelijk tot een uitweiding kwam, vooral omdat er dikwijls een bijzonderheid te vermelden viel, die het het onderwerp slechts in verwijderd verband stond.
De behandeling van geschiedkundige onderwerpen heb ik vermeden; ik gaf dus ook geen biografische bijzonderheden van de Grieksche en romeinsche personen, die in het Nieuwe Testament optreden.
Een eenigszins afzonderlijk karakter dragen de laatste twee hoofdstukken, die ik alleen schreef, omdat ik uit ervaring weet, hoe groote belangstelling velen voor de daarin besproken onderwerpen hebben.
Een tekst- en een zaakregister vergemakkelijken het gebruik van het boek. De illustraties, die afzonderlijk zijn toegelicht, pogen den lezer van een en ander een aanschouwelijk beeld te geven."

(en in mijn winkel vindt u nog veel meer boeken in 37 groepen/genres onderverdeeld, zoals onder andere de groep ‘theologie/religie/kerk’. In mijn winkel kunt u de groep van u keuze aanklikken)


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.