MarktPlaza

DE WONDERBAARLIJKE AVONTUREN VAN JEZUS VAN NAZARET - R. Kranenborg

283x bekeken
1 jaar geleden geplaatst

Kenmerken

Conditie
Zo goed als nieuw
Levering
Ophalen of verzenden

Omschrijving

Aangeboden door CDJK

DE WONDERBAARLIJKE AVONTUREN VAN JEZUS VAN NAZARET
door R. Kranenborg

Hoewel de meeste van de verhalen die in honderden jaren over Jezus verteld zijn, onderling verschillen, rijst er toch in alle gevallen een heel andere Jezus op dan de Jezus die de Bijbel leert.
 “Ze worden veelal gekenmerkt door een en andere esoterische filosofie, zij het dat ieder zijn eigen specifieke karaktertrekken heeft”. Al deze spectaculaire verhalen staan in een esoterische en gnostische traditie.
Veel manuscripten die deze verhalen bevatten, stammen voor het grootste deel uit de periode van de 3e eeuw na Christus. Kortom, geschreven door mensen die nooit tijdgenoot zijn geweest van Jezus. Veel van de reizen die Jezus gemaakt zou hebben, zouden hebben plaatsgevonden in de z.g. ‘lost years’, de jaren vanaf zijn eerste optreden in de tempel op twaalfjarige leeftijd tot zijn dertigste jaar, jaren waarover de Bijbel on niets te vertellen heeft.
Het boek van de Amsterdamse predikant Reender Kranenborg is een gedegen historische studie naar al deze fantasieverhalen die een steeds grotere populariteit genieten. 
“Er is geen religieuze persoonlijkheid die de mensen zozeer aanspreekt als Jezus van Nazareth”.
Niet alleen het boek De DaVinci code brak alle verkooprecords, ook verhalen en boeken over Jezus doen het goed. 
Let wel, de esoterische Jezus, de gnostische Jezus. De Jezus van de Essenen. De menselijke en humanitaire Jezus die mensen op een hoger geestelijk en zedelijk niveau wil brengen en die de mens tot de eenheid met het ‘goddelijke’ wil brengen. Die alle mensen vertelt dat ze een potentiële Christus zijn.
Maar niet de Christus, de Verlosser en Zaligmaker uit de Bijbel en de evangeliën die aan het kruis gestorven is, maar de Christus als een hoge entiteit of een meester in de transcendente wereld. Deze Jezus is niet en nooit een gewoon mens geweest, Hij was veel wijzer, bovennatuurlijker en krachtiger dan dat het Nieuwe Testament Hem beschrijft.
“Als in de Bijbel opgemerkt wordt dat Jezus de zonde der wereld wegneemt, wordt daarmee bedoeld dat Hij de sluier van onwetendheid van de mensheid wegdoet, doordat Hij hen de ware boodschap van het inzicht schenkt”. 
Dit is onversneden gnostiek.
Een van de belangrijkste katalysatoren achter deze hernieuwde belangstelling voor Jezus in de negentiende eeuw was de theosofie en in mindere mate de antroposofie. Dat tegen de achtergrond van de opkomst van de esoterie van de achttiende eeuw.
In de tweede helft van de twintigste eeuw waar de New Age overheersend is, tot de dag van vandaag, is er weer sprake van een hausse van deze inlevingsliteratuur..

Veel van de beschreven Jezusbeelden zijn toen en later voortdurend aangevuld door ingevingen en openbaringen van mediamiek begaafden, fantasten, occultisten, spiritisten, verhalenvertellers, querulanten en bedriegers. 

“De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret” is een studie naar de historische waarde van oude buitenbijbelse geschriften, ‘hervonden’ manuscripten en ‘nieuwe openbaringen’.
In zijn studie gaat Kranenborg in op allerlei evangeliën die de afgelopen eeuwen gecirculeerd hebben en die altijd zijn afgewezen door kerkconcilies, met goede redenen overigens.
Nooit is zo’n geschrift canoniek verklaard en ook voor die tijd genoot zo’n geschrift geen enkel gezag binnen de kerk en de christelijke gemeente. Het was volkslectuur zonder enige historische waarde.

Maar als u het boek goed leest zult u toch inzien, dat de grond waarop de konlusies van Kranenborg berusten, toch ook zo stevig niet is. We weten inmiddels al lang dat de uitspraken van concilies in de loop van de eeuwen ook niet altijd betrouwbaar waren.

Uitgave: Ten Have
Paperback, 384 pagina's
In voortreffelijke staat