MarktPlaza

01- Wereld NIEUWS> JHWH=GOD, red MENSEN, van STERVENDE AARDE. ..... = 3 x gelezen.

862x bekeken
4 jaar geleden geplaatst

Kenmerken

Conditie
Niet van toepassing
Levering
Niet van toepassing

Omschrijving

01- * Wereld NIEUWS> JHWH=GOD, red MENSEN, van STERVENDE AARDE.

--- 01- Wereld NIEUWS> JHWH=GOD, red MENSEN, van STERVENDE AARDE. ..... = 3 x gelezen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*** P.S. Nieuwe Extra mogelijkheid,

Sinds 01-01-2020 - is deze Visionaire Verteller in te Huren...*** U kunt mij, Cornelis, inhuren voor VERTELLINGEN,  >>>   www.cornelisaktivator.nl

......geinspireerd door de HeiligeGeest.*** Aangeboden, Spreker Visionaire VERTELLER,

......brengt Nieuws van JHWH=GOD.*** Verteller, U en JHWH=GOD, bent WELKOM in Mijn WERELD*** Als Visionair autodidact-spreker, als deskundig eenvoudige man,

......ter ere van JHWH=GOD.*** Gewoon voor een redelijke financiele vergoeding

(bestaans ondersteuning), via Offergave.*** Ook kunt u eenvoudige duidelijke vragen stellen,

......over de vertellingen.*** Sinds 20-02-2014 stel ik mij beschikbaar om

......in beschermde samenkomsten.*** Voor minimaal 15 aanwezige belangstellende

......mede-mensen, te vertellen.

*** In vergaderingen en thuis-kringen en samenkomsten enz,*** Cornelis Visionaire Aktivator (C.v.L) Wil graag komen vertellen

welke......invloed de;*** HeiligeGeest van JHWH heeft in mjin huidige actuele leven,

......van dag tot dag.*** Ook welke positieve vooruitgang dit heeft,

......en kan hebben in Uw leven en gezondheid.!!!.****** Graag vertel ik U, over >DE nieuwe BOODSCHAP

......van JHWH=GOD.********** Contact via Cornelis v.L --- aliasnaam = >>>   www.CornelisAktivator.nl

- post mail naar, cornelismail1(a)gm ail(Punt-com)**************************************************

----------------------------------------------------------------

WELKOM in Mijn WERELD, eigenaar is de SCHEPPER=JHWH=GOD.!!!

+++ ------ Dit wil ik u vertellen.!...Ook U, ik en jij, bent zijn Schepping, van Christus NU.!.Daardoor heeft JHWH=God jou en mij GEZEGEND

met goede gaven +Talenten.!!!------ Speciaal voor mensen die Christen en Bijbels positief zijn.!!!------------===========================================

--------------- Alias= CORNELIS AKTIVATOR ------ zie bij >>>   www.CORNELISAKTIVATOR.nl ---.................................................................................................Zoek en gij zult zeker JHWH=GOD vinden.!Klop en U zal worden open gedaan.!Vraag en U zal gegeven worden.!Geloof in JHWH=GOD en U bent GEZEGEND.!-----------------------------------------------------------------------------P.S. Dit zijn hedendaagse conclusies van uit de Bijbel,

....JHWH=Gods woord.--- De volgende teksten zijn voor mensen

.....die Christen positief denken.--- Het is NIET de bedoeling iemand voor het hoofd te stoten.--- Ook niet om iemand te beledigen of te benadelen,

.....lees de BIJBEL maar.--- De Heilige-geest van JHWH, geeft mij opdracht,

.....dit bekend te maken.--- Lees de bijbel, het staat in JaHWeH=GOD, zijn woord,

.....hij zegt het zelf, lees maar.--- Iedere Christen behoort zelf zijn bijbel te lezen,

.....dus niet van horen en zeggen.--- Zorg dat je Zelf een Bijbel krijgt.

.....Jij bent zelf verantwoordelijk, niet een ander.--- Er zijn mensen die gelovige zeggen te zijn,

.....maar nog nooit de BIJBEL helemaal,--- hebben gelezen. Dat kan natuurlijk niet.

.....Lees de hele Bijbel en Bid elke dag tot--- tot JHWH=GOD, de Schepper-maker-architekt,

.....ontwerper van Hemel en Aarde.

----------------------------------------------------------------------------------------WELKOM in Mijn WERELD, ik sta onder beheer van JHWH=GOD,------ De SCHEPPER van Hemel en Aarde en

........ alles wat daar in en op en boven is.WELKOM in Mijn WERELD, de eigenaar is, JHWH=GOD de SCHEPPER,------ van Hemel, Aarde en Universum.WELKOM in JEZUS WERELD, verkregen,

........ door ZIJN Offer van het kruis,------ Hij heeft onze fouten en viezigheid op zich genomen

........ en voor ons betaald .!!!.WELKOM in Mijn WERELD, de Mens heeft hem

........ te Leen van JHWH=GOD,------ de Schepper/Architekt, de beheerder van leven en dood.!!!WELKOM in Mijn en Jou WERELD,

........ te leen gekregen van de SCHEPPER,------ dat is JHWH=GOD.!!!.WELKOM bij JHWH=GOD, zijn zegen is ook voor U en jou en mij.------ U wordt Nu Gezegend, zo U wil.!!!WELKOM bij JHWH als U bij GOD wil aansluiten,------ zeg dan NU, IK WIL, JA Amen en U bent GEZEGEND.-----=============================RC EmmanuelGoedemorgen fb-vrienden,------Reactie van, Cornelis, Visionaire Aktivator, Onderstaande Info;Deze tekst past goed bij mijn ervaringen in het leven dat in middels

achter mij licht en zo zal het in het toekomstige leven,

tot in de Eeuwigheid, ook gaan.!!! Dank U wel,

JHWH=GOD=Jezus=HeiligeGeest. = De HERE. ( zegt Cornelis.)............RC EmmanuelGoedemorgen fb-vrienden,------Wees niet bang, want Ik ben bij je,vrees niet want Ik ben je God.Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,... je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand.Allen die zich fel tegen je keerden zullen gehoond wordenen te schande staan.Zij die jou bestreden worden minder dan nietsen gaan te gronde.Zij die jou onderdrukten zijn onvindbaar,je zoekt ze vergeefs.De vijanden die jou bevochten zullen verdwijnen in het niets.Want Ik ben de Heer, je God,Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:WEES NIET BANG, iK ZAL JE HELPEN.(Jesaja 41:10-14)

Don't be afraid, He is here to help you!

Be blessed today.----------**************************************************-----Meer actie, zie internet,

.....en >>>   www.CornelisAktivator.nl=== Waar ik mee bezig ben;.....Christelijke BIJBEL Activiteiten ontwikkelen en ontplooien......Bijbeltekst Concepten plaatsen in de dagelijkse

.....en Visionaire toekomstige tijden......De boodschappen van JHWH=GOD zijn BIJBEL,

.....concentreren in MENSEN taal van NU......Door invloed van de HEILIGE-GEEST,

.....ontwikkelde Visionaire gedachten opschrijven.=== Deze actuele teksten zijn openbaar te lezen op Internet......Ook mag U deze teksten vrij copieeren en verspreiden,.....wel moet U dan onze bron vermelden;>>> Bron = Heiligegeest van JHWH, via, www.Cornelisaktivator.nl........ Hier staat de informatie van de grote Bron van Levend water, .

....... Dat lees je in de De BIJBEL, van JHWH+Jezus+HeiligeGeest......... En Geestelijk inspiratie en de Zegeningen van JHWH=GOD.--- Deze Tekst-boodschappen verzamelen op internet

.....en later plaatsen in een Folder of boekje.--- Nu alleen op internet. ( een folder is nu nog niet zo ver. 2013.)----------Groeten Cornelis v.L., ( Gedoopt Christen en Lid. ) en Visionair.-----------------------------------------------------------------------------Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse Kerkof gemeente of Christelijke Religieuze instelling, bij je in de buurt.Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.-----Deze communicatie boodschappen en

Spirituele ingevingen en gedachten,zijn onder invloed van, JHWH=GOD via JEZUS via

zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.Opgeschreven door Visionair autodidact medewerker en auteur;

Aktivator Cornelis v.L. -- Gedoopt, Christen Lid.-----Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,dan kunt U een E-mail sturen aan; Visionair, Cornelis Aktivator.Voor meer Informatie, mail naar, cornelismail1(a)gm ail(Punt-com)

http://aktivator.marktplaza.nl en >>>   www.CornelisAktivator.nl.......................................... SUCCES.!!!=======================================***********************************************