info poppendokter

OPLEIDING EN ERVARING: De basis van het poppendokterschap van Liesbeth van Marion is een degelijke cursus Creatieve Handvaardigheid, een opleiding van twee jaar, afgesloten met een officieel staatsexamen. Naast "poppendokteren" ging zij ook zelf porseleinen poppen maken. Tegelijkertijd startte zij met het geven van tweedaagse - en avondcursussen in haar atelier. Liesbeth repareert en restaureert inmiddels meer dan 35 jaar (2020) oude en antieke poppen, beren, knuffels, beren en oud speelgoed. Er zijn al duizenden poppen, beren en antiek speelgoed door haar handen gegaan. Bijvoorbeeld om kapotte ogen of versleten elastiek te vervangen. Regelmatig worden algehele restauraties uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de opdrachtgever. Liesbeth is ook vijf woensdagen per jaar actief als poppendokter in het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur, bij Barneveld. Kijk op onze website: https://www.poppenreparatie-restauratie.nl.


REPARATIES INLEVEREN: U kunt uw reparaties inleveren tijdens de openingstijden in onze winkel/atelier in Leiden, Edelkarper 12 en op één van de vijf woensdagen in het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. Vooraf krijgt u een opgave van de geschatte kosten. U krijgt ook een ingevuld reparatieformulier als ontvangstbewijs. Bewaar dit goed, want bij vragen heeft u het reparatienummer nodig en u moet het bewijs overleggen bij afhalen. Bij het ophalen van uw reparatie betaalt u de definitieve reparatie-/ restauratiekosten. LET OP: U KUNT BIJ ONS NIET PINNEN! N.B.: Baby Born poppen en Barbie poppen repareren wij NIET. Wij adviseren u voor deze merken met de kapotte pop terug te gaan naar de winkel waar u deze heeft gekocht.


VRAGEN? Als u wilt weten of een reparatie of restauratie aan uw pop, beer enz. mogelijk is, kunt u uw vragen per e-mail stellen via de link op deze website of https://www.poppenreparatie-restauratie.nl. Wees zo duidelijk en volledig mogelijk in uw vraagstelling. Voeg - indien mogelijk - één of meer duidelijke foto's bij van het mankement of de mankementen aan de pop, beer of knuffel. Het liefst met een close-up van het mankement. Vermeld zo mogelijk het merk, de lengte en de materiaalsoort. Bedenk dat het zelfs dan voor ons vaak niet mogelijk is om te beoordelen of reparatie / restauratie mogelijk is. De poppendokter kan dan ook veelal aan de hand van de vraagstelling in e-mailberichten geen goede "diagnose" stellen. Het is niet mogelijk om een schatting/opgave van de reparatiekosten te doen op grond van vragen per e-mail! 


Belangrijk: vermeld bij correspondentie over een ingeleverde reparatie ALTIJD het REPARATIENUMMER. Dit nummer staat rechtsboven op het kopie-reparatieformulier dat u heeft ontvangen bij inname van de reparatie. Zonder dit nummer kan geen informatie worden verstrekt! Bij ophalen van uw reparatie moet u het reparatieformulier overleggen om uw eigen reparatie(s) terug te krijgen.


ADVIES: Kom liefst zelf met uw reparatie naar mijn atelier. Beter is om dit niet aan een ander over te laten. De poppendokter kan dan het materiaal zien en voelen, de reparatiemogelijkheden beoordelen en een goede inschatting maken van de kosten. Direct overleg met u is een voorwaarde om u naar beste weten en vrijblijvend te kunnen adviseren. Reparaties s.v.p. ZONDER kleding inleveren! ........ VERGEET U NIET OM BIJ OPHALEN HET REPARATIEFORMULIER MEE TE BRENGEN? ....... _____________________________________________________________________________