betalen met postzegels

Boeken (plus verzendkosten) kunnen ook geheel of gedeeltelijk
worden betaald met:

Frankeergeldige Nederlandse postzegels met euro-waarde: 70
procent van de plakwaarde