Cornelis Aktivator visionaire.

Via, www.CornelisAktivator.nl >>> Visionaire Christelijke Activiteiten ontwikkelen.

------ Voorwoord met info. --- Aktivator Cornelis v.L. --- Visionaire autodidact auteur,    (6-2-2020) .

--- Gedoopt, Christen Lid. Alias naam voor zijn Visionaire Bijbelse Geestelijke activiteiten via JHWH=GOD,

is georganiseerd via, ( Alias = CORNELIS AKTIVATOR ) , en www.CORNELISAKTIVATOR.nl

--- Visionair, in opdracht van JHWH=GOD. --- Aktivator = Cornelis v. L.

--- Post, Info, Communicatie via, ...Email adres is; cornelismail1@gmail.com

****** Drachten, provincie Friesland, Nederland, The Netherland, Europa. ******  .

   --- www.CornelisAktivator.nl

..... Bron = Heiligegeest van JHWH, lees de Bijbel/Bible. --- Bron via, www.Cornelisaktivator.nl << Visionair <

--- ( Gedoopt Christen en Lid. ) Alias = www.CornelisAktivator.nl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen en gedachten, zijn onder invloed van,

JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.

Opgeschreven door medewerker, Visionaire autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.

--- Gedoopt, Christen Lid. ----- Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen, ( tussen 1/13 en 20.uur )

dan kunt U een E-mail sturen aan Visionair; Cornelis Aktivator. ...... Post, Info, Communicatie via,

--- Email adres is, cornelismail1@gmail.com ...... Voor meer Informatie via,  www.CornelisAktivator.nl ---

enook via,  https://marktplaza.nl/winkels/cornelis-aktivator-visionaire .   . 

  .......................................... SUCCES.!!! ..

==================================================================

Aktivator = Cornelis v. L.  --- Post, Info, Communicatie via, ...Email adres is; cornelismail1@gmail.com

****** Drachten, provincie Friesland, Nederland, The Netherland, Europa. ****** .

------------ www.CornelisAktivator.nl ------------ . ====================================================================

Bezoek ook Facebook op Internet, voor INFO; http://facebook.com/cornelis.aktivator. ==================================================================== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== Onderstaand nog algemene info, voor Zoekmachines op Internet.

***** Extra informatie voor Internet, Computer, zoekmachine , info, informatie ***** 

www.cornelisaktivator.nl , www.aktivatorcornelis.nl , cornelisaktivator, aktivatorcornelis, www.cornelisactivator.nl , www.activatorcornelis.nl , cornelisactivator, activatorcornelis, Cornelis Aktivator, cornelis aktivator, CORNELIS AKTIVATOR, Visionaire, Visionair, CORNELIS Aktivator, Aktivator Cornelis, aktivator Cornelis, cornelismail@upcmail.nl , aktivator cornelis, Activator, activator, ACTIVATOR, cornelismail1@gmail.com, cornelismail1, cornelismail1@, Activator Cornelis, activator cornelis, Aktivator CORNELIS, AKTIVATOR .

CORNELIS, AKTIVATOR cornelis, Visionaire, Visionair.

en ook,  https://marktplaza.nl/winkels/cornelis-aktivator-visionaire  (6-2-2020) .

----- einde Voorwoord.

......

Advertenties van Cornelis Aktivator visionaire.

4  advertenties