Verschil met de Moslim, ??? en CHRISTENEN - 400 x …

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 441x bekeken
  • Datum geplaatst 3 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Nieuw
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
Niet van toepassing

Omschrijving

============ --- ============ aangapast  5-2-2020.

Haal Nu de Beschaving terug in Ons land, Nu het nog kan.

Wacht Nu niet meer, dat duurt te lang.

Eerdaags wordt de weg terug naar JHWH=GOD van de de Bijbel en JEZUS af Gesloten,dat komt

door gebrek aan voldoende mede standers en Christelijke Overheids bestuurders en gelovigen.

Daar door tiert het Kwaad steed meer in het rond en breekt de samenleving in Vrede en vrijheid AF.

En geen VRIJHEID van wat U GELOOFT en wil en Uw VRIJHEID van Handelen definitief wordt GESTOPT.!!!.

--- NU al vestigt de Anti Christenlijke dictatuur religie zich on uit wisbaar in de overheids organen en Mensen.

--- Het is al aan de gang en nog net niet maar wel bijna te laat. 

--- Pak onze vrijheid door de  BIJBEL en JHWH terug NU.!!!.  --- Wordt weer CHRISTELIJK gemotiveerd.

--- KIES NU voor de GOD=JHWH van de BIJBEL/Bible. --- Help de VRIJHEID van de Samenleving TERUG.

Red U zelf en de Nederlandse e.a. Menselijke samenleving Nu het nog kan.

De tijd van --- 'zo een vaart --- zo zal het niet lopen is al lang voorbij.

Nu is het de tijd van Uw Keuze,  voor alle mensen om te kiezen voor de enige vrije religie,

Het Christelijke om de vrije samenleving voort te zetten en te redden, voor Uw eigen bestwil.

U hoeft het niet te doen voor Mij. --- Doe het voor Uw zelf en voor Uw kinderen.

Kies nu voor de toekomst met JHWH=GOD van de Bijbel.--- voor een VRIJE Samenleving.

Roep bemiddelaar JEZUS in gebed op om Uw hulp. Wordt lid van Christelijke organisaties.

Kies Politiek voor Christekijke partijen en vrije samenleving en levens voorwaarden.--- Gegroet en sterkte met Uw keuze voor een vrije Christelijke samenleving.Of als U niet kiest, dan kiest U automatisch voor de Dictatoriale Samenleving,

Dat betekend een einde aan vrijheid van geloven en handelen en

2000 jaar terug in het rechts systeem !!!.--- Gegroet, Succes met Uw en Onze Nationale levens keuze.!!!....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- >>> JHWH=Christenen=Beschaving, gooien vele Mensen er uit. Jammer. <<< ---

------------Wordt NU weer CHRISTEN, Haal JHWH=GOD= Beschaving terug, in ons land e.a. >>> Resultaat = Oorlog en Kwaad en Duivelse machten gaan dan weer weg en worden beheersbaar.

<<< --- Wordt NU weer CHRISTEN, Haal JHWH=GOD= Beschaving terug, in ons land e.a.

=== Huidige OORLOG en Dictatuur ontwikkelingen kunnen we samen dan Nu nog keren.

------------ ------------ --- >>>JHWH=Christenen=Beschaving, gooien velen er uit > /<<< --- >>>Res...marktplaza.nl

------------

============ --- ============

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

//////////// ------ Hoe zit het nu met de ISLAM en Moslim, ??? ------ ////////////

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

------

Tekst opgeslagen Zat-15-04-April-2017.

------

Wie zijn de “gematigde moslims”? (Dr. K. Elst) 22 Okt, 2015Print dit artikelLettergrootte -16+

--------------------------------- Hoe zit het nu met de ISLAM en Moslim, ??? 

===============================================

Tot dan is het laatste woord voor de Marokkaans-Nederlandse schrijver en

ex-moslim Hafid Bouazza,  die met kennis van zaken spreekt:,

--- “De ‘gematigde moslim’ is een westerse uitvinding.

--- We hebben geen gematigde maar afvallige moslims nodig.”

===============================================

De subcategorieën “gematige islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet,

zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft;

--- Er is alleen,  “de” islam.  (Bedrog in dienst van het geloof).

===============================================

------------ Handleiding voor het islamdebat (7)

------

“Jamaar, ik ken ook gematigde moslims”, “jamaar, de meeste moslims zijn geen djihaadstrijders”:

noem een feit uit het gruwelmuseum van het Kalifaat en je wordt meteen in die zin onderbroken.

En inderdaad, er zijn veel gematigde moslims; verschillende soorten zelfs.

Eerst even de term definiëren. Extremisten, beweren onze gematigden, die zijn er aan beide kanten:

de islamfanatici die beweren dat 1 + 1 = 4, en de islamcritici die warempel volhouden dat 1 + 1 = 2.

Gematigden daarentegen vermijden deze uitersten en tonen redelijkheid, namelijk dat 1 + 1 = 3.

Objectief behoren gematigden en islamfanatici, hoewel in verschillende mate, tot hetzelfde kamp,

namelijk het foute. Maar in een ander opzicht behoren de critici en de fanatici wel degelijk tot hetzelfde kamp, namelijk door beider erkenning van de ware islam, tegenover de gematigden,

die een fata morgana najagen:de niet-bestaande “verdraagzame ware islam”.

------

De subcategorieën “gematige islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet,

zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft;

--- Er is alleen,  “de” islam.   (Bedrog in dienst van het geloof.) .

------

Vele moslims hebben een geïdealiseerd beeld van de Profeet, die dan als een soort Barmhartige Samaritaan voorgesteld wordt. Dat behoort tot de normale propaganda rond absolute heersers.

In de Sovjet-Unie werden ook verheffende kinderboeken verkocht onder de titel: “Moeder, vertel ons over Lenin.” Vandaag wordt dat dan heel eigentijds: Mohammed als belichaming van het egalitarisme, als bevrijder van de slaven (!), als eerste feminist (!). Het bontst maken het de ongelovige islamvrienden, die aan Mohammed allerlei in het Westen gewaardeerde deugden toeschrijven die zelfs idealiserende moslims ongeloofwaardig vinden.

Althans onder elkaar, want hun westers geschoolde zegslieden nemen tegenover westerse toehoorders meer en meer de door westerse progressisten vervolmaakte retoriek over. Bijvoorbeeld, eerder dit jaar, na een aanslag op een joods doelwit in Kopenhagen, gaven plaatselijke moslims een verklaring uit tegen discriminatie van “joden en moslims” en vormden ze een menselijke ketting rond een synagoge. Let wel: het gaat om moslims die doorgaans de joden haten, wier religie die haat ook inlepelt, en wier geloofsgenoot net een anti-joodse aanslag gepleegd had.

Dat zij opeens met toegeknepen neus een synagoge gaan “beschermen” (tegen medemoslims!), zegt vooral dat zij van hun westerse vrienden geleerd hebben welk schuldgevoel hier tegenover de joden heerst, en hoe je dat kan manipuleren in dienst van de islam. Het past in het extreemlinkse Godwin-vertoog van: “Wat de joden voor de nazi’s waren, dat zijn de moslims voor ons.” Het verdonkeremaant natuurlijk de massale sympathie die moslims voor de nazi’s hadden en hebben, de genegenheid die zij vanwege Hitler en Himmler genoten, de gemeenschappelijke jodenhaat, en het getuigenis van Winston Churchill: “Mein Kampf is de nieuwe Koran.” Nee, die uitspraak komt niet van Geert Wilders (hoewel hij ze herhaald heeft), maar van de opper-anti-nazi. De gelijkstelling van vervolgde joden en bekritiseerde moslims is een voorbeeld van taqijja, bedrog in dienst van het geloof.

Tariq Ramadan

Toch moet men zich soms afvragen wat zij eigenlijk echt menen. Dit voorjaar woonde ik in Brussel een islamcongres bij met als stergaste Karen Armstrong, die elders tot in het absurde de islam verdedigt, maar tegenover moslims vooral de nood aan pluralisme predikte. Nog verrassender was dat mede-organisator Tariq Ramadan zelf beklemtoonde dat de islam maar één zienswijze onder andere is. Ik kan geen gedachten lezen,

maar ik vermoed dat dat niet ingegeven was door de overweging dat er één ongelovige op de persbanken zat.

(En zelfs die ene viel niet uit de toon, want met mijn baard en getrimde snor zie ik er behoorlijk moslim uit.)

Ik ben geneigd hem een heel licht voordeel van de twijfel te geven.

Anderzijds kan dat een geval zijn van hoe mensen hun eigen verhaaltjes gaan geloven:

Zoals moslims dit woord begrijpen, zijn zij inderdaad voor “pluralisme”.

In hun zienswijze is het gedoogbeleid tegenover rechteloze joden en christenen in al-Andaloes een na te volgen voorbeeld van pluralisme – een vertoog dat door talloze westerse islamvrienden is overgenomen.

Dus: zich vóór “pluralisme” uitspreken sluit trouw aan de orthodoxe islam en zijn kalifaatproject niet uit.

Verder zou het pure taqijja kunnen zijn. Ik haal die verklaring er echter niet graag bij zonder duidelijke aanleiding,

en bij dat congres was die er niet. Maar het is een veel voorkomend verschijnsel, nog aangemoedigd door de inmiddels onmiskenbare gretigheid van westerlingen naar geruststelling omtrent de islam.

Talloze kerstekinderen zullen zich aan elke strohalm en aan het onnozelste smoesje vastklampen om toch maar

te kunnen geloven dat,  beeldenstorm, onthoofding en slaafneming “niets met de islam te maken hebben”.

“Gematigde” moslims doen vaak heel verongelijkt als zij met achterdocht bejegend worden omwille van het palmares dat hun militantere geloofsbroeders opgebouwd hebben. Nochtans hebben zij heel wat met

de djihadisten gemeen, te beginnen met de geloofsbelijdenis, waar strikt álle moslims mee instemmen,

en die in de vlag van zowel Saoedi-Arabië als de Islamitische Staat prijkt. De meesten zullen zich ook aan

de zijde van de radicalen scharen wanneer die bv. door de heidense politie aangepakt worden.

------------

------------------------

Tot dan is het laatste woord voor de Marokkaans-Nederlandse schrijver en

ex-moslim Hafid Bouazza, die met kennis van zaken spreekt:

--- “De ‘gematigde moslim’ is een westerse uitvinding.

--- We hebben geen gematigde maar afvallige moslims nodig.”

------------------------

De subcategorieën “gematige islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet,

zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft;

--- Er is alleen, “de” islam. (Bedrog in dienst van het geloof) .

-------------------------

------------

--- De échte gematigden,

Maar sommigen (ik wil me hier niet vastpinnen op precieze percentages) geloven echt niet in de juistheid van

wat de djihaadstrijders doen. Zij voelen echt dat er iets mis is wanneer zij afvalligen zien vermoord worden.

Zij vinden oprecht dat de Islamitische Staat hén niet vertegenwoordigt. Zij ijveren werkelijk om medemoslims

ervan te overtuigen dat de islam vredelievend en verdraagzaam is. Let wel, het is niet omdat een moslim dat zegt, dat hij het ook echt meent (zie hoger), maar er bestaan wel degelijk moslims die het oprecht menen.

Zulke moslims vergissen zich, en dat komt hierdoor. Zij zijn gehecht aan de algemeen-menselijke moraliteit

of aan de westerse waarden die zij uit hun omgeving opgesnoven hebben, maar tegelijk ook aan de religie

die zij van hun ouders hebben meegekregen. Daarom hebben zij zichzelf overtuigd dat deze twee,

verenigbaar zijn.  Een dwaling dus, maar wel een oprechte en echt gemeende dwaling.

Daarom zijn deze echte gematigden menselijk gesproken een delicate uitdaging voor islamcritici.

Met taqijja-moslims moet je geen medelijden hebben, met onze eigen islamvrienden nog minder.

De eersten zijn schuldig aan bedrog: geen doodzonde maar wel een strategisch feit om rekening

mee te houden, een daad van zelfgekozen vijandschap. De tweeden zijn hardnekkig in het zelfbedrog.

Zij zijn te kwader trouw, moedwillig blind voor feiten en doof voor kennis. Maar echte gematigden in de moslimwereld hebben het hart op de juiste plaats, zij zijn alleen onderhevig aan zelfbedrog,

en wel door een dilemma dat velen van ons even goed parten zou spelen.

Voor hen is de korte pijn het beste: compromisloos duidelijk maken dat zij heel hun leven in een

begoocheling geloofd hebben. Het is wel onmiskenbaar pijnlijk: stel je voor dat je een moefti (jurisconsult) bent

die op zijn vijftigste gaat beseffen dat de islam een dwaling is en dat hij zijn leven vergooid heeft aan valse kennis. Of stel je voor dat je de eerste in je familie bent die het licht ziet:

je riskeert je leven en moet met je hele omgeving breken.  

------------

Tot dan is het laatste woord voor de Marokkaans-Nederlandse schrijver en

ex-moslim Hafid Bouazza,  die met kennis van zaken spreekt:  

--- “De ‘gematigde moslim’ is een westerse uitvinding.

--- We hebben geen gematigde maar afvallige moslims nodig.”

------------------------

De subcategorieën “gematige islam” en “extreme islam” bestaan namelijk niet,

zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft;

--- Er is alleen,  “de” islam.  (Bedrog in dienst van het geloof) .

-------------------------

------------

Wie zijn de “gematigde moslims”? (Dr. K. Elst)

------------

==================================================================================

------------ einde tekst.

==================================================================================

------------

----------------------------------------------------------------------------------------------P.S. Dit zijn heden-daagse conclusies van uit de Bijbel, JHWH=Gods woord.--- De volgende teksten zijn voor mensen die Christen positief denken.--- Het is NIET de bedoeling iemand voor het hoofd te stoten.--- Ook niet om iemand te beledigen of te benadelen, lees de BIJBEL maar.--- Als Christen, geeft de Heilige-geest van JHWH, mij opdracht om dit bekend te maken.--- Lees de bijbel, het staat in JaHWeH=GOD, zijn woord, hij zegt het zelf, lees maar.--- Iedere Christen behoort zelf zijn eigen bijbel te lezen, dus niet van horen en zeggen.--- Heb je geen bijbel, zorg dat je er een krijgt. Jij bent zelf verantwoordelijk, niet een ander.--- Als je als mens zegt gelovig te zijn, maar nog nooit de BIJBEL van begin tot eind heb gelezen.--- Dat kan natuurlijk niet. Lees de Bijbel helemaal en Bid elke dag tot JHWH=GOD de Schepper.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------******************************************************************************************************* P.S. Nieuwe Extra mogelijkheid, Sinds 20-02-2014 - Verteller in te Huren.*** U kunt mij, Cornelis, inhuren voor VERTELLINGEN, geinspireerd door de HeiligeGeest.*** Verteller voor JHWH=GOD = U bent WELKOM in Mijn WERELD*** Als autodidact-spreker, als eenvoudige man, ter ere van JHWH=GOD.*** Alleen tegen een redelijke financiele vergoeding (bestaans ondersteuning).*** Hierna kunt u eenvoudige duidlijke vragen stellen, over de vertellingen.*** Sinds 20-02-2014 stel ik mij beschikbaar om in beschermde samenkomsten*** van minimaal 25 aanwezige belangstellende mede-mensen, te vertellen.*** In vergaderingen en thuis-kringen en samenkomsten enz, enz,*** Cornelis Aktivator (C.v.L) Wil graag komen vertellen welke invloed de*** HeiligeGeest van JHWH heeft in mjin huidige actuele leven, van dag tot dag.*** Ook welke positieve vooruitgang dit heeft in Uw leven en gezondheid.!!!.****** Graag kom ik U, DE oprechte "" echte - eerlijke "" BOODSCHAP van JHWH=GOD vertellen.************ Aktivator Contact via Cornelis v. L.

------------*** ============ Aktivator = Cornelis v. L. ------------*** Stuur een Berichtje naar, (zie ook Info bovenstaande Voorwoord) en;*** Post, Info, Contact via, ...Email adres is; --- cornelismail1 (a) g mail.c o m ---*** Drachten, provincie Friesland, Nederland, The Netherland, Europa. ********* ============ www.CornelisAktivator.nl ------------------------**************************************************************************************************************------------WELKOM in Mijn WERELD, ik sta onder beheer van JHWH=GOD, de SCHEPPER.!!!WELKOM in Mijn WERELD, eigenaar is JHWH=GOD de SCHEPPER, van Hemel, Aarde en Universum.WELKOM in JEZUS WERELD, verkregen door ZIJN Offer van het kruis, in ONZE plaats.!!!.WELKOM in Mijn WERELD, de Mens heeft hem te Leen van JHWH=GOD, de Schepper/Architekt.!!!WELKOM in Mijn en Jou WERELD, te leen gekregen van de SCHEPPER, is JHWH=GOD.!!!.WELKOM bij JHWH=GOD, zijn zegen is ook voor U en jou en mij. U wordt Nu Gezegend, zo U wil.!!!WELKOM bij JHWH als U bij GOD wil aansluiten, zeg dan NU, IK WIL, JA Amen en U bent GEZEGEND.------Meer actie, zie internet, http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl-----Waar ik mee bezig ben;--- Christelijke BIJBEL Activiteiten ontwikkelen en ontplooien.--- Bijbeltekst Concepten plaatsen in de dagelijkse en toekomstige tijden.--- De boodschappen van JHWH=GOD zijn BIJBEL, concentreren in MENSEN taal van NU.--- Door invloed van de HEILIGE-GEEST, ontwikkelde Gedachten opschrijven.--- Deze actuele teksten zijn openbaar te lezen op Internet.--- Deze Tekst-boodschappen verzamelen op internet en in een Folder.--- Nu alleen nog op internet. ( In een folder is nu nog niet zo.2013.)--- Ook mag U deze teksten vrij copieeren en verspreiden, wel moet U dan onze bron vermelden;>>> Bron = Heiligegeest van JHWH via, www.Cornelisaktivator.nl <<<...... Hier staat de informatie van de grote Bron van Levend water, De BIJBEL van JHWH....... En Geestelijk inspiratie en de Zegeningen van JHWH=GOD....... Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!...... Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten. Maak contakt met de Christenen..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Groeten Cornelis v.L., ( Gedoopt Christen en Lid. ) Alias = www.CornelisAktivator.nl--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze communicatie boodschappen en Spirituele ingevingen en gedachten, zijn onderinvloed van, JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST, tot ontwikkeling gekomen.Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.-- Gedoopt, Christen Lid.-----Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,dan kunt U een E-mail sturen aan; Cornelis Aktivator. = cornelismail1(a)g mail.com ---

------------*** ============ Aktivator = Cornelis v. L. ------------*** Stuur een Berichtje naar, (zie ook Info bovenstaande Voorwoord) en;*** Post, Info, Contact via, ...Email adres is; --- cornelismail1 (a) g mail.c o m ---*** Drachten, provincie Friesland, Nederland, The Netherland, Europa. ********* ============ www.CornelisAktivator.nl ------------------------............Voor meer Informatie op internet,... http://aktivator.marktplaza.nl en www.CornelisAktivator.nl.......................................... SUCCES.!!!........................................... www.CornelisAktivator.nl ......................................========================================================facebook.com/cornelis.aktivator.========================================================

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx Hier wordt nog soms aangewerkt xxxxxxxxxxxx

xxx Onder leiding van JHWH zijn HeiligeGeest. xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.