KerstFeest = Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD is…

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 372x bekeken
  • Datum geplaatst 10 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Niet van toepassing
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
N.O.T.K.

Omschrijving

Dit wil ik U vertellen.!...
---... Speciaal voor mensen die Christen en Bijbels positief zijn.!!!
U bent GEZEGEND, >>> Uit naam van De Vader (De SCHEPPER) en
De Zoon(JEZUS de Christus) en De HEILIGE-GEEST, Amen.

=============================================================

------------
----- KerstFeest = Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD is vervult.!!!

------------
====================================

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- Nieuwe begin tekst volgd nu;

------------ 13-12-dec.-2017 --- door CornelisAktivator. --- geinspireerd via de Heiligegeest = Bijbels.

Ik wens jullie allemaal een Gezegende Kerstfeest. Het feest dat we gedenken,

dat God=JHWH van de Bijbel, het plan uitrolde en uitvoerde, om de Mensheid,

met hun vele negatieve kanten, toch weer te kunnen inlijven in zijn, JHWH=GOD,

Positieve Hemelse wereld en toe te laten tot zijn oorspronkelijke gemaakte Geestelijke verbondenheid. JHWH=GOD de Schepper en Maker en evolutionaire Scheppende Hemelse vader van ALLES
en de mensen hier op de Aarde.
Daar voor is het nodig dat er een Samensmelting geboren moest worden tussen een Baby zoontje.

Zowel door JHWH=GOD verwekt bij de jonge mensen vrouw, genaamd Maria, uit Nazareth, te Israel.

Gevolg is dat het Kindje Jezus, opgroeide tot de 30.jarige Goddelijke-Mensen-Zoon.
Jezus heeft toen het herstelplan uitgerold en beleefd dat nodig was om de mensheid weer

toegang te kunnen geven en acceptabel te maken voor de heilige JHWH=GOD.

Kerstfeest dan vieren we 2018 jaar geleden, de Geboorte van het kindje jezus, in de kribe

in het boeren streekje Bethlehem, te Israel. Lees het spannende verhaal maar in jou bijbel/bible.

- - - - - - - - - - - -

--- Nog gezegende Feestdagen en ook alvast een goede jaarwisseling toegewenst, naar 2018.
De zegen van JHWH en Jezus, is met een ieder van jullie als je NU zegt,

--- Ik wil Jezus als mijn Redder naar JHWH=GOD toe. Ik ga proberen te geloven in

--- de Geestelijke boodschap die in de Bijbel/Bible mij aan gerijkt wordt als De Boodschap.

--- De Gebruiksaanwijzing van JHWH=GOD en zijn Goddelijke Mensenzoon, JEZUS.

--- Amen Amen Amen. Gij zijt NU gezegend.

------------ Groet van Cornelis ( De Aktivator ) .
........................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

=============================================================

------------
-----  KerstFeest = Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD is vervult.!!!

------------
Met Kerstfeest vieren we dat GOD de vloek van het paradijs gaat opheffen door middel dat hij zich een Goddelijke Mensen zoon laat geboren worden, die als Mens onder de mensen leeft. Hij maakt alles mee zoals wij dat mee maken. Ellende, vreugde, genieten, erotiek, werken, oorlog, vrede, liegen, bedrog, enz.
Dus weet Jezus en GOD, precies hou moeilijk wij als mensen het hebben in deze wereld. Jezus neemt mijn en jou verkeerde dingen op zich en betaald daar voor met zijn Leven, in de plaats voor mij en jou. Zo accepteerd GOD dat de vloek is uitgevoerd. De mens moest sterven voor de zonden. Zijn Zoon Jezus heeft voor ons de vloek over de mensen opgeheven. Dus GOD zelf heeft ons opgenomen in zijn leven, weer zijn we een belangrijk deel geworden van GOD zijn schepping. Wij mensen horen weer bij GOD en Jezus en HeiligeGeest.!!!
------------
Aan 'De SCHEPPING' komt geen einde. Wel vernieuwd beginnen.!!!
Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD wordt nagekomen.!!!
Gefeliciteerd met NIEUWJAAR en KERSTFEEST, de geboorte dag van JEZUS de Zoon van GOD, De SCHEPPER van Hemel en de Aarde en het leven en ook de ontwerper en maker van Jou en Mij en van het Heelal, de ruimte buiten de Aarde met zijn vele Planeten, enz, enz, enz. GOD stuurde zijn zoon om weer contact te maken met alle mensen op Aarde. De mensen hadden dit contact verspeelt in het verleden. ( lees maar in de BIJBEL ) Nu is het Nieuwe contact weer mogelijk. De meeste huidige mensen weten dit nu niet meer, jammer.
De Zegen van De SCHEPPER is er ook voor Jou en Mij en ons en Jullie.
Geniet er van, maak opnieuw contact met je oorsprong. Dan ontdek je dat
je onze EIGEN GEEST kan gaan gebruiken met hulp van GOD.
De mens bestaat uit; Lichaam + Hersens=verstand + onze Geest=Ziel.
Die laatste, onze eigen Geest, wordt tegenwoordig ontkent of bijna niet meer ontwikkeld en te weinig gebruikt. Herstel het contact met De SCHEPPER.
En leer Jou eigen Geest weer te ontwikkelen en gebruiken. Dat geeft je een levens vermogen die onvoorstelbaar en onuitputtelijk is.
Later als je Lichaam sterft, leeft jou Geest voort, met de vele kennis die
jij hebt verzameld in dit leven op Aarde, die een leerschool is voor het
leven na de dood van het Lichaam. Dus doe er wat mee.!!!
Geef jezelf een goede start voor Jou geestelijke leven straks.
Hulp bij het begrijpen is De BIJBEL, de gebruik's aanwijzing van GOD.
*** Uit Naam van De Vader(De SCHEPPER) en De Zoon(JEZUS) en
De HEILIGE-GEEST, een vruchtbaar en GEZEGEND Nieuwjaar toegewenst.
Groeten van CORNELIS Aktivator. ( gewoon Gedoopt Christen lid. )
-----
****************************
------ Nog een informatief gedeelte volgt nu;
......
Actuele onderwerpen:multiculti-tempelJHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, alev en tav, evenals Yeshua, JHWH in mensengestalte , is echad
Categorieën: Ongecategoriseerd 23 reacties
Maandag, November 14, 2011 / 12:00
1NB: lees bij voorkeur eerst ook:
http://tora-yeshua.nl/2011/10/wie-is-god-2/
http://tora-yeshua.nl/2011/11/wie-is-yeshua-ha-mashiach-jezus-christus-waarschuwing-tegen-dwaalleer/
Dit artikel is een loflied over God en tegelijk een verklaring tegenover allerlei misverstanden, dwaalleer en Godslastering, van harte aanbevolen in gesprek met Joden, die Yeshua nog niet zien als de Mashiach, voor moslims, voor verdwaalde christenen en voor allen, die onze Vader in de hemel beter willen leren kennen.
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Yeshua/yeshua.html , een heel overzichtelijke lijst van namen , waarmee Yeshua wordt aangeduid in het NT en die tegelijk JHWH aanduiden.
In Ex. 3 geeft de Schepper van alles duidelijk antwoord aan Mozes op de vraag, hoe Zijn Naam luidt, want Mozes moet toch kunnen zeggen tegen de heidense Farao, wie hem zendt.
Ex. 3:14 “eyeh aser ayeh”, “Ik ben, die Ik ben” /Ik zal zijn, die Ik zal zijn. In het spraakgebruik wordt dat dan vervoegd in de 3e persoon, (Hij is, die Hij is): JHWH elohe, de Here uw God. En in vs. 15 wordt daaraan toegevoegd: de God van Abraham, Isaak en Jacob, dat is Mijn Naam voor eeuwig, van geslacht tot geslacht.
En een opvallend gegeven is, dat JHWH persoonlijk aan Abraham verschijnt (Gen.18, 3 mensengestaltes, waarvan de woordvoerder JHWH in mensengestalte is, dat is de Memra, die optimaal zichtbaar verschijnt in Yeshua van Nazareth).
Verder bij de binding van Isaak, als Abraham bereidt is zijn zoon Isaak te offeren als ultiem bewijs van zijn liefde en trouw en gehoorzaamheid aan JHWH, die ter elfder ure ingrijpt in de gestalte van de Engel des Heren (Yeshua) en Abraham duidelijk maakt, dat “Hij Zelf voor het Lam als brandoffer zal zorgen”, Gen.22:8 zie grondtekst, er staat “het “ lam.
Zeer indrukwekkend, als we bedenken, dat Yeshua daadwerkelijk hier Zelf zegt, wat Hij zal doen voor alle mensen, die hun schuld erkennen: Hij zal als het ware Pesachlam sterven aan het kruis en opstaan uit de dood, net als Isaak hier uit de dood gered wordt als onschuldig slachtoffer.
Isaak staat in dit ingrijpend gebeuren dus symbool voor Yeshua en zo komt JHWH hem zeer nabij! Isaak was een volwassen man, toen hij deze hele situatie accepteerde, hij was beschikbaar om zijn leven af te leggen in gehoorzaamheid aan zijn vader .
Het zal hem bijzonder gevormd hebben in zijn liefde voor JHWH.
En dan Jacob, die ook JHWH ontmoette in de gestalte van een man, met wie hij worstelde en door wie hij gezegend wilde worden. Uiteindelijk vroeg Jacob naar de naam van die man en dan is het antwoord:
“Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met God (er staat “elohim”) en met mensen en gij hebt overmocht”
Maar dat antwoord voorziet blijkbaar niet in de naam van de man, waar Jacob mee worstelde, “elohim” is ook te verstaan als “macht boven mensen” of “machthebber”.
Nee, zeker nu Jacob een nieuwe naam ontvangt, Israel, wil hij ook die van de ander weten en hij vraagt het opnieuw. Maar hij krijgt geen antwoord, behalve dan “Waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam”?
Blijkbaar weet Jacob het al in zijn hart en wil hij slechts de verbale bevestiging horen, want Jacob noemt deze plaats “Pni-el, want ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven” /“mijn ziel werd uitgered”
Jacob heeft met de zichtbare werkelijkheid van JHWH elohim geworsteld en dat is de Memra/Yeshua en toen “werd zijn leven behouden, werd zijn ziel uitgered”.
Daarom is het zo belangrijk, dat alle Joden ook gaan zien, welke een grote zegen en redding Yeshua voor ieder van hen is, lees Jesaja 53 er maar bij en Zach. 12:10 , waar JHWH zegt, dat ze “Hem (JHWH dus) zullen zien, die zij doorstoken hebben”.
Er zijn altijd Yeshua-belijdende Joden geweest, tienduizenden na de opstanding, door de tijd heen ook velen (ondanks de antisemitische kerken!) en nu ca. 350.000 wereldwijd, waarvan 15 ooo in Israel, verdeeld over ca 100 gemeentes.
Veel Joden begrijpen dat Yeshua de verschijning van JHWH is; anderen zijn er woedend over, Joh.5:18 “Hierom trachtten de Joden des te meer Hem (Yeshua) te doden, omdat Hij niet alleen de shabbath schond, maar ook JHWH zijn eigen Vader noemde en Zich dus met JHWH gelijk stelde”.
Als Yeshua dan in Joh. 8:56 tegen de Joden er plekke zegt: uw vader Abraham heeft zich er op verheugt mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd”, dan weet Hij, als altijd natuurlijk, heel goed wat Hij zegt.
En als Yeshua dan vervolgt met “voorwaar , voorwaar, eer Abraham was, ben Ik”, dan is dat letterlijk waar en dan zegt Hij ook nog met de woorden “Ik ben” wie Hij is, het is een woordspeling op JHWH: Ik ben, die Ik ben.
Verschijningen van JHWH.
In Gen. 1:1 , het eerste woord van de Bijbel, Berseshit wordt meteen al meer duidelijk dan we hadden gedacht. Ik kreeg van Peter Nissen en Elhanan ben Avraham (uit de gemeente van Josph Shulam) de volgende mooie gedachte:
“Toen we goed keken naar het woord “Bereshith” kwamen we tot de conclusie dat hier twee vertalingen mogelijk zijn.
1 In begin schiep …. (zonder lidwoord; dus begin duidt meer op een principe- dan op een tijdsbegrip)
2 Maar ook deze heel spannende uitkomst: als je het woord na de tweede letter “splitst” om te vertalen dan staat er: “Zoon die vestigt”
Vestigt in de betekenis van vaststellen, scheppen, creëren, etc.. God de Zoon bestaat hier dus al bij het eerste woord van elke Bijbel!
Bovendien staat hier dus twee keer een vorm van scheppen nl: Zoon die vestigt , schiep ….
Dit duidt op een dubbele schepping. Is die er? Jazeker. Nl de eerste bestaat al en de tweede, de nieuwe hemel en aarde komt er nog.
Een extra bewijs dat de tweede vertaling dus wel eens de beste zou kunnen zijn.”
Ik heb dit al vermeld onder de 2 artikelen, die ik schreef in dit kader, tegen de Godslasterlijke dwaalleer, dat Yeshua alleen mens is, een in Maria verwekt mens door JHWH, zonder eeuwigheidsbestaan voor die tijd, geen “JHWH die ons in mensengestalte verschijnt” dus, zoals we hier voortdurend aantonen.
Men spreekt dan wel van Yeshua als Gods Zoon, maar bij doorvragen is het verschil, dat men de pre-existentie van Yeshua als “van eeuwigheid in JHWH aanwezig” ontkend. Men bedoelt echt “Yeshua als mens, verwekt door JHWH in Maria, ca. 2000 jaar geleden.” Een schepsel dus, ook al is dit volgens deze dwaalleer een bijzondere schepping, anders dan Adam/Eva en anders dan elk uit ouders geboren mens.
Deze dwaalleer is het oude Arianisme uit de 3e/4e eeuw ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme ) en latere unitarisme in de 17e/18e eeuw
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_%28theologie%29 ) en steekt nu de kop op in de Immanuelgemeente Alblasserdam, olv Wim Verdouw, gesteund door Uri Marcus, Kees Bloed, Hans Holtrop, Levi Zoutendijk, Martin Rozestraten, mensen die resp. spreker, Bijbelleraar, lid/ gastlid zijn in die gemeente.
De artikelen over hun dwaalleer aangaande Yeshua kunt u desgewenst lezen op de website van deze gemeente en voor samenwerking met ons Tora-Yeshua netwerk werd door Wim Verdouw geeist in een recente mail dat ik die visie zou overnemen op onze website.
Dat was dan meteen het einde van de samenwerking en deze gemeente is na de nodige pogingen om de zaak te bespreken van onze lijst verwijderd.
Juist de naam van die gemeente, Immanuel, God met ons, slaat op het feit, dat JHWH in Yeshua tot ons is gekomen in mensengestalte en het is uiterst tragisch, dat uit een gemeente met zo’n prachtige naam de misleiding als een dogma wordt uitgedragen.
Ik heb me uitvoering in hun argumenten verdiept, 2 artikelen geschreven als tegenwicht, hen gemaild, gebeld en/of persoonlijk gesproken, maar men wenst zich niet te laten overtuigen, gaat ook niet of nauwelijks in op mijn tegenargumenten, dus daarom heb ik 2 artikelen geschreven, waaronder men kon reageren, wat nauwelijks of helemaal niet of niet inhoudelijk relevant gebeurde door de betrokkenen uit Alblasserdam.
Dan rest me niets anders dan de waarschuwing openlijk te herhalen, zodat u op de hoogte bent.
Het gevaar is, dat men opschuift naar de orthodox Joodse Messias verwachting, nl. een bijzonder mens, die geboren kan worden in elke generatie.
De Verlosser Israels is in dit denken God Zelf, Hij, Hij stuurt een goede Leider, een mens onder de mensen. In elke generatie is er iemand die Masjiach kan zijn maar het volk moet er rijp voor zijn en anders treedt hij niet naar voren.
Het maakt nogal verschil, of JHWH in Yeshua onder ons mens is geworden, voor ons is gestorven aan het kruis en opgestaan of dat er een geschapen mens, door JHWH in Maria ca. 2000 jaar geleden verwekt als schepping zonder voor-geschiedenis , voor ons is gestorven en opgestaan.
Zie http://tora-yeshua.nl/2011/10/wie-is-god-2/ en
http://tora-yeshua.nl/2011/11/wie-is-yeshua-ha-mashiach-jezus-christus-waarschuwing-tegen-dwaalleer/
Velen hebben ter ondersteuning van de gezonde Bijbelse leer gereageerd, zoals in Hebr. 1:1-3 staat: ” Nadat JHWH eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
Deze, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn Wezen, etc.”
Ook nagenoeg alle voorgangers uit ons Tora-Yeshua netwerk onderschrijven onze visie over Yeshua, verder Peter Steffens, Joseph Shulam, Elhanan ben Avraham, luister ook naar de studie van Peter Steffens over wie Yeshua is:
http://www.petersteffens.nl/downloads/geluidsbestanden/de-goddelijkheid-van-de-messias.html
Tot slot: JHWH heeft “vele malen en op vele wijzen tot de profeten van Israel gesproken”, zo lazen we net in Hebreeen 1 en ik zet de belangrijkste momenten hieronder op een rij, zodat u onder de indruk bent van al Zijn liefde en zorg voor ons en Zijn verlangen met ons in contact te zijn.
Omdat JHWH Geest is en zo indrukwekkend en heilig, kunnen we Hem niet zien, maar Hij verschijnt ons op een manier, dat we het aankunnen en voor al die verschijningen kennen we het begrip Memra of Metatron of Logos (Joh. 1) : de zichtbare verschijning van JHWH, die ultiem is in Yeshua.
Gen. 14:18 Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was priester van El Elyon, God de Allerhoogste. In Hebreeen 7 lezen we meer over Melchizedek; hij wordt in 7:3 “aan de Zoon van God gelijk gesteld” genoemd en er wordt gesproken over “de ordening van Melchizedek”, waartoe Yeshua ook wordt gerekend, Hebr.6:20, zie ook Psalm 110:4
Melchizedek betekent “koning der gerechtigheid” en hij is op zijn minst een beeld van Yeshua, maar niet ondenkbaar “een verschijning van de Memra, de zichtbaarheid van JHWH .
Gen. 18, de verschijning van 3 mannen aan Abraham, waarvan de woordvoerder JHWH is (18:1). Er staat letterlijk in de Hebreeuwse grondtekst “JHWH”, dus verhalen dat het engelen zouden zijn, slaan helemaal nergens op.
JHWH verschijnt in een gestalte (Memra/Yeshua), die Abraham aankan en let op, JHWH en de 2 anderen eten samen met Abraham, dus het is ook geen visioen, Sara gaat koken, ze eten “boter, melk en een kalf” en JHWH kondigt de geboorte van Isaak aan, uit dit echtpaar, waarvan Abraham dan 99 jaar oud is.
Het wonder geschiedt en dat is allemaal heel concreet dus, niks visioen.
Ex. 3:2 , waar de Engel des Heren aan Mozes verschijnt, in de woestijn, toen hij als schaapherder werkte. Er staat: malak JHWH, engel des Heren, maar in alle volgende verzen staat er alleen JHWH of Elohim, dus daaruit blijkt, dat het weer een verschijningsvorm van JHWH Zelf is !
In vs. 4 “toen JHWH zag…..”
In vs. 6 stelt JHWH Zich voor als “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob.
En in vs. 14,15 maakt JHWH zeer duidelijk, dat Hij met die beide namen tot in eeuwigheid genoemd wil worden.
Ex.5:1 , waar Mozes en Aaron voor het eerst naar Farao gaan:

: JHWH elohe Yisrael, (de Here, de God van Israel) zegt “laat Mijn volk gaan”
Ik werk later de verdere verschijningen van JHWH uit.
Reageer gerust vast hieronder, ik ga zsm. verder met dit artikel in een

vervolg en dan neem ik evt. reacties graag mee.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr .pastor)

------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

=====================================================

------------

Gedicht, door Cornelis Aktivator, 12-12-2012.
------------
Kerstfeest = Geboortefeest, want Jezus werd geboren op aard.
Ter voor bereiding op de redding van mensen weg van het kwaad.
Door de Goddelijke Mensen baby wordt de mensheid gespaart.
33 jaar leeft Jezus met ons mensen en wordt zijn leven gespaart.
Toen werdt het reddings plan door GOD=JHWH en Jezus gestreden.
Om mensen die in Jezus geloven, eeuwige toegang tot JHWH te beloven.
Jezus neemt onze zonden van ons af, dat is zijn claim mee naar het kruisgraf.
In onze plaats sterft Jezus daar aan het Kruisgraf, van GOD=JHWH verlaten.
Door GOD de Vader is Jezus weer naar het leven gehaald, dus opgestaan.
Dat geeft heel de mensheid die in JHWH geloofd, nieuwe hoop het is voldaan.
Hersteld vernieuwd contact met GOD=JHWH, weer rechtstreeks verbonden.

Alle biddende en JHWH=GOD roepende Mensen hebben weer ruimbaan.
Na het voltooide werk door Jezus is Hij terug naar de Hemel gegaan.
Daar bemideld Jezus voor jou voor U voor ons allen en voor mij.
Dat maakt ons Geestelijk van schulden bij JHWH=GOD heerlijk echt Vrij.
Nu horen JHWH loyale mensen er weer voor 100 procent eeuwig bij.!!!.
------------  Einde tekst.

====================================================
------------
==================
Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in aktie.!!!
Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse kerk
of gemeente of Christelijke religieuze instelling, bij je in de buurt.
Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.
-------------------------------------------------------------------------------
18-12-2011;
Gezegende Geboortedag en verjaardag van Jezus,
de Zoon van GOD en Zoon van de Mensheid.
Prettige Kerstdagen, het gezelligheidsfeest van de Mensen.
lekker eten van alles wat de Schepper je geeft.
Vrienden en Vriendinnen, GOD geeft je Vrede in je Hart.
Doe er je voordeel mee. Geniet van de Schepping en alles wat daar in is.
Samen met de GOEDE GOD en Jezus onze REDDER.
Feest, voor je leven. Feest voor het leven na de Aardse dood.
Begin nu aan je nieuwe Leven tot in de Eeuwigheid, Amen.
-------------------------------------------------------------------------------
-----
Tekst wordt nog aan geschreven, is nog in ontwikkeling.
Deze communicatie boodschappen en spirituele ingevingen, Zijn ontvangen door geestelijk contact met De Heilige Geest, (Bijbels)
Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-----
....Vraagt U mij maar om een Christen vriend te worden op Uw site.
...Dat accepteer ik voor communicatie en informatie en te kunnen praten.
============
Als U een berichtje wilt sturen, wilt overleggen,
dan kunt U voor Post, een E-mail sturen aan,
Cornelis,

------------ Voor informatie over Bijbel boodschappen voor NU, kijk bij;
Kijk op, http://www.cornelisaktivator.nl
Kijk op, facebook.com/cornelis.aktivator
------------ Tot ziens.! Groeten van, Cornelis v.L. de Aktivator,
In de naam van Jezus en ( GOD, genaamd, Adonai=Heer. en JHWH=Here )
------ Succes.

------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.