KerstFeest = Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD is…

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 748x bekeken
  • Datum geplaatst 6 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Niet van toepassing
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
Gratis

Omschrijving

Dit wil ik U vertellen.!... Visionaire, ---... Speciaal voor mensen die Christen en Bijbels positief zijn.!!!U bent GEZEGEND, >>> Uit naam van De Vader (De SCHEPPER) enDe Zoon(JEZUS de Christus) en De HEILIGE-GEEST, Amen.

------------

 -----  KerstFeest = Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD is vervult.!!!

------------Met Kerstfeest vieren we dat GOD de vloek van het paradijs gaat opheffen door middel dat

hij zich een Goddelijke Mensen zoon laat geboren worden, die als Mens onder de mensen leeft.

Hij maakt alles mee zoals wij dat mee maken. Ellende, vreugde, genieten, erotiek, werken,

oorlog, vrede, liegen, bedrog, enz. Dus weet Jezus en GOD, precies hou moeilijk wij als mensen het hebben in deze wereld.

Jezus neemt mijn en jou verkeerde dingen op zich en betaald daar voor met zijn Leven,

in de plaats voor mij en jou. Zo accepteerd GOD dat de vloek is uitgevoerd.

De mens moest sterven voor de zonden. Zijn Zoon Jezus heeft voor ons de vloek

over de mensen opgeheven. Dus GOD zelf heeft ons opgenomen in zijn leven,

weer zijn we een belangrijk deel geworden van GOD zijn schepping.

Wij mensen horen weer bij GOD en Jezus en HeiligeGeest.!!!------------

...................................................................................................................

Ik wens jullie allemaal een Gezegende Kerstfeest. Het feest dat we gedenken dat God=JHWH van de Bijbel, het plan uitrolde en uitvoerde, om de Mensheid met hun vele negatieve kanten, toch weer te kunnen inlijven in zijn, JHWH=GOD, Positieve Hemelse wereld en toe te laten tot zijn oorspronkelijke gemaakte Geestelijke verbondenheid. JHWH=GOD de Schepper en Maker en evolutionaire Scheppende Hemelse vader van ALLESen de mensen hier op de Aarde.Daar voor is het nodig dat er een Samensmelting geboren moest worden tussen een Baby zoontje. Zowel door JHWH=GOD verwekt bij de jonge mensen vrouw, genaamd Maria, uit Nazareth, te Israel. Gevolg is dat het Kindje Jezus, opgroeide tot de 30.jarige Goddelijke-Mensen-Zoon.Jezus heeft toen het herstelplan uitgerold en beleefd dat nodig was om de mensheid weer toegang te kunnen geven en acceptabel te maken voor de heilige JHWH=GOD. Kerstfeest dan vieren we 2018 jaar geleden, de Geboorte van het kindje jezus, in de kribe in het boeren streekje Bethlehem, te Israel. Lees het spannende verhaal maar in jou bijbel/bible. Nog gezegende Feestdagen en ook alvast een goede jaarwisseling toegewenst, naar 2018.De zegen van JHWH en Jezus, is met een ieder van jullie als je NU zegt, ik wil Jezus als mijn Redder naar JHWH=GOD toe. Ik ga proberen te geloven in de Geestelijke boodschap die in de Bijbel/Bible mij aan gerijkt wordt als De Boodschap, De Gebruiksaanwijzing van JHWH=GOD en zijn Goddelijke Mensenzoon, JEZUS. Amen Amen Amen. Gij zijt NU gezegend. --- Groet van Cornelis ( De Aktivator )........................................................................................

------------Aan 'De SCHEPPING' komt geen einde. Wel vernieuwd beginnen.!!!Geboorte van JEZUS, de belofte van GOD wordt nagekomen.!!!Gefeliciteerd met NIEUWJAAR en KERSTFEEST, de geboorte dag van JEZUS de Zoon van GOD,

De SCHEPPER van Hemel en de Aarde en het leven en ook de ontwerper

en maker van Jou en Mij en van het Heelal, de ruimte buiten de Aarde met zijn vele Planeten,

enz, enz, enz. GOD stuurde zijn zoon om weer contact te maken met alle mensen op Aarde.

De mensen hadden dit contact verspeelt in het verleden. ( lees maar in de BIJBEL )

Nu is het Nieuwe contact weer mogelijk. De meeste huidige mensen weten dit nu niet meer, jammer. De Zegen van De SCHEPPER is er ook voor Jou en Mij en ons en Jullie. Geniet er van, maak opnieuw contact met je oorsprong. Dan ontdek je dat je onze EIGEN GEEST kan gaan gebruiken met hulp van GOD.De mens bestaat uit; Lichaam + Hersens=verstand + onze Geest=Ziel.Die laatste, onze eigen Geest, wordt tegenwoordig ontkent

of bijna niet meer ontwikkeld en te weinig gebruikt. Herstel het contact met De SCHEPPER. En leer Jou eigen Geest weer te ontwikkelen en gebruiken. Dat geeft je een levens vermogen

die onvoorstelbaar en onuitputtelijk is.Later als je Lichaam sterft, leeft jou Geest voort, met de vele kennis diejij hebt verzameld in dit leven op Aarde, die een leerschool is voor het leven na de dood van het Lichaam. Dus doe er wat mee.!!!Geef jezelf een goede start voor Jou geestelijke leven straks.Hulp bij het begrijpen is De BIJBEL, de gebruik's aanwijzing van GOD.*** Uit Naam van De Vader(De SCHEPPER) en De Zoon(JEZUS) en De HEILIGE-GEEST, een vruchtbaar en GEZEGEND Nieuwjaar toegewenst.Groeten van CORNELIS Aktivator. ( gewoon Gedoopt Christen lid. )  Visionaire.------------Er zijn altijd Yeshua-belijdende Joden geweest, tienduizenden na de opstanding,

door de tijd heen ook velen (ondanks de antisemitische kerken!) en nu ca. 350.000 wereldwijd,

waarvan 15.000 in Israel, verdeeld over ca 100 gemeentes.Veel Joden begrijpen dat Yeshua de verschijning van JHWH is;

anderen zijn er woedend over, Joh.5:18 “Hierom trachtten de Joden des te meer Hem (Yeshua) te doden,

omdat Hij niet alleen de shabbath schond, maar ook JHWH zijn eigen Vader noemde

en Zich dus met JHWH gelijk stelde”.Als Yeshua dan in Joh. 8:56 tegen de Joden er plekke zegt: uw vader Abraham

heeft zich er op verheugt mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd”,

dan weet Hij, als altijd natuurlijk, heel goed wat Hij zegt.En als Yeshua dan vervolgt met “voorwaar , voorwaar, eer Abraham was, ben Ik”,

dan is dat letterlijk waar en dan zegt Hij ook nog met de woorden “Ik ben” wie Hij is,

het is een woordspeling op JHWH: Ik ben, die Ik ben.Verschijningen van JHWH.In Gen. 1:1 , het eerste woord van de Bijbel, Berseshit wordt meteen al meer duidelijk

dan we hadden gedacht. Ik kreeg van Peter Nissen en Elhanan ben Avraham

(uit de gemeente van Josph Shulam) de volgende mooie gedachte:“Toen we goed keken naar het woord “Bereshith” kwamen we tot de conclusie

dat hier twee vertalingen mogelijk zijn.1 In begin schiep …. (zonder lidwoord; dus begin duidt meer op een principe- dan op een tijdsbegrip)2 Maar ook deze heel spannende uitkomst: als je het woord na de tweede letter “splitst”

om te vertalen dan staat er: “Zoon die vestigt”Vestigt in de betekenis van vaststellen, scheppen, creëren, etc..

God de Zoon bestaat hier dus al bij het eerste woord van elke Bijbel!Bovendien staat hier dus twee keer een vorm van scheppen nl: Zoon die vestigt , schiep ….Dit duidt op een dubbele schepping. Is die er? Jazeker. Nl de eerste bestaat al en de tweede,

de nieuwe hemel en aarde komt er nog.Een extra bewijs dat de tweede vertaling dus wel eens de beste zou kunnen zijn.”.Het maakt nogal verschil, of JHWH in Yeshua onder ons mens is geworden,

voor ons is gestorven aan het kruis en opgestaan of dat er een geschapen mens,

door JHWH in Maria ca. 2000 jaar geleden verwekt als schepping zonder voor-geschiedenis ,

voor ons is gestorven en opgestaan.============Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in aktie.!!!Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse kerk of gemeente of Christelijke religieuze instelling, bij je in de buurt.Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.------------18-12-2011;Gezegende Geboortedag en verjaardag van Jezus, de Zoon van GOD en Zoon van de Mensheid.Prettige Kerstdagen, het gezelligheidsfeest van de Mensen. lekker eten van alles wat de Schepper je geeft.Vrienden en Vriendinnen, GOD geeft je Vrede in je Hart. Doe er je voordeel mee. Geniet van de Schepping en alles wat daar in is. Samen met de GOEDE GOD en Jezus onze REDDER.Feest, voor je leven. Feest voor het leven na de Aardse dood. Begin nu aan je nieuwe Leven tot in de Eeuwigheid, Amen.************

Visionaire, Cornelis Aktivator, 12-12-2012.

------------Kerstfeest = Geboortefeest, want Jezus werd geboren op aard.Ter voor bereiding op de redding van mensen weg van het kwaad.Door de Goddelijke Mensen baby wordt de mensheid gespaart.33 jaar leeft Jezus met ons mensen en wordt zijn leven gespaart.Toen werdt het reddings plan door GOD=JHWH en Jezus gestreden.Om mensen die in Jezus geloven, eeuwige toegang tot JHWH te beloven.Jezus neemt onze zonden van ons af, dat is zijn claim mee naar het kruisgraf.In onze plaats sterft Jezus daar aan het Kruisgraf, van GOD=JHWH verlaten.Door GOD de Vader is Jezus weer naar het leven gehaald, dus opgestaan.Dat geeft heel de mensheid die in JHWH geloofd, nieuwe hoop het is voldaan.Hersteld vernieuwd contact met GOD=JHWH, weer rechtstreeks verbonden.

Alle biddende en JHWH=GOD roepende Mensen hebben weer ruimbaan.Na het voltooide werk door Jezus is Hij terug naar de Hemel gegaan.Daar bemideld Jezus voor jou voor U voor ons allen en voor mij.Dat maakt ons Geestelijk van schulden bij JHWH=GOD heerlijk echt Vrij.Nu horen JHWH loyale mensen er weer voor 100 procent eeuwig bij.!!!.------------

Meer actie, zie internet, www.CornelisAktivator.nl------------Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in Actie.!!!Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse Kerkof gemeente of Christelijke Religieuze instelling, bij je in de buurt.Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.-----Deze communicatie boodschappen en Visionaire, Spirituele ingevingen en gedachten,zijn onder invloed van, JHWH=GOD via JEZUS via zijn HEILIGE-GEEST,tot ontwikkeling gekomen.Opgeschreven door autodidact medewerker en Visionaire auteur; Aktivator Cornelis v.L.

--- Gedoopt, Christen Lid.-----Als U een berichtje wilt sturen en/of wilt overleggen,dan kunt U een E-mail sturen aan; Cornelis Aktivator.  Visionaire, .......Voor meer Informatie op internet,... www.CornelisAktivator.nl============facebook.com/cornelis.aktivator.============

JHWH=Christenen=Beschaving, de BIJBEL/BIBLE, Dit Geloof gooien velen er uit.

>>> Resultaat=Vernietiging+Oorlog+Satan er in.

>>> De Mensen straffen zich zelf, door JHWH=GOD van Vrede en Liefde, te verlaten.

>>> Dan Kiezen De Mensen, bewust of Onbewust voor Het Kwade, Ruzie, onenigheid.

>>> Ze verlaten dan JHWH=GOD, de Liefde en Vrede brengend Schepper, Maker, Ontwerper van Alles.

------

Als De Mens zich af wend van de Bevrijdende en Vrede brengende GOD=JHWH. Van de BIJBEL/BIBLE.

JHWH=GOD is de enige echte Lief hebbende en Vrede brengende Maker.

JHWH=GOD is de enige echte ontwerper van Hemel en Aarde en Heel en al,

en alles wat er is en was. En van alles wat er komen zal, Tot is lengte van dagen, de Eewigheid.

JHWH=GOD --- JHWH=Liefde brengend. --- JHWH=Vrede brengend.

--- JHWH=De enige GOEDE WEG.!!!  Die het Kwade kan verdrijven, uit ons en Uw Leven.

------------

Als De Mensen zich af wenden van JHWH=GOD, dan wordt de Geestelijke leegte opgevuld

door Het Kwade. --- De Satan, De Duivelse machten, Oorlog, Sadisme, Tiranie, Hebzucht, Machtwellustelingen.

Het KWADE tiert dan steeds meer ONS Mensen, In onze Hersenen en gedachten.

en gaat over de Aarde rond, en brengt VERNIETIGING en rampspoed. "Leer maar van het verleden."

Wij Mensen vernietigen ZELF onze leefomgeving als we JHWH=GOD verlaten. Dat doet JHWH=GOD niet.!!!

------------

De Mens, SAMEN met JHWH=GOD van De BIJBEL geeft ons en brengt ons Liefde en vrede = GELUK.

Kies dan NU voor JHWH=GOD. Kies voor de BIJBELSE/BIBLE Vrede.

------------

*** Stuur mij uw brichtje naar;

------------*** ============ Aktivator = Cornelis v. L. ------------*** Stuur een Berichtje naar, (zie ook Info bovenstaande Voorwoord) en;*** Post, Info, Contact via, ...Email adres is; --- cornelismail1 (a) g mail.c o m ---*** Drachten, provincie Friesland, Nederland, The Netherland, Europa. ********* ============ www.CornelisAktivator.nl ------------------------

...


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.