jaar 0033, april, Vrijdag, de Mens vermoorde JEZUS... …

Bewaar
  • Aantal keer bekeken 191x bekeken
  • Datum geplaatst 8 jaar geleden geplaatst

Kenmerken


Levering
Niet van toepassing
Staat van het product
Gebruikt
Type advertentie
Aangeboden
Type prijs
N.O.T.K.

Omschrijving

---> Dit wil ik u vertellen.!...GOEDE VRIJDAG, is het sterven van Jezus.!!!
De Kruiziging; het sterven is de overgang, Hemel dimensie opent zich. +
Als het toch eens zo zou kunnen gaan. Ik lees het tussen de regels door,
in de BIJBEL. Dan gaat het volgens mij, 'mijn gedachten C.v.L.' die onder invloed

van De HEILIGE GEEST tot stand komen, zeer waarschijnlijk als volgt.
------------

GOEDE VRIJDAG = of toch nog Slechte vrijdag, omdat de meeste medelanders niet meer in JEZUS en JHWH=GOD durven te GELOVEN. Omdat het niet meer als MODERN en HOT of COOL is geaccepteert,

door de meeste medelanders. De mens bestaat uit; een lichaam, een verstand, een Geest.

Alleen de Geestelijk ontwikkeling wordt gemeden. Jammer want dat is de Grootste toekomst kracht

en echtheid die alles bestuurd, maakt en veroorzaakt en zal vormgeven. In heden en Toekomst.

Dit betreft het zichtbare en het onzichtbare leven, in Heden en Toekomst. Ook na onze Aardse belevenis,

die over zal gaan in een vervolg van Geestelijk voortgezet Leven. LEES de BIJBEL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
***************************************************************************************************
*** P.S. Nieuwe Extra mogelijkheid, Sinds 20-02-2014 - Verteller in te Huren.
*** U kunt mij inhuren voor VERTELLINGEN, geinspireerd door de HeiligeGeest.
*** Verteller, U en JHWH=GOD, bent WELKOM in Mijn WERELD
*** Te Huur; VERTELLER, brengt Nieuws van JHWH=GOD
*** Als autodidact-spreker, als eenvoudige man, ter ere van JHWH=GOD.
*** Alleen tegen een redelijke financiele vergoeding (bestaans ondersteuning).
*** Hierna kunt u eenvoudige duidlijke vragen stellen, over de vertellingen.
*** Sinds 20-02-2014 stel ik mij beschikbaar om in beschermde samenkomsten
*** van minimaal 25 aanwezige belangstellende mede-mensen, te vertellen.
*** In vergaderingen en thuis-kringen en samenkomsten enz, enz,
*** Cornelis Aktivator (C.v.L) Wil graag komen vertellen welke invloed de
*** HeiligeGeest van JHWH heeft in mjin huidige actuele leven, van dag tot dag.
*** Ook welke positieve vooruitgang dit heeft in Uw leven en gezondheid.!!!.
****** Graag kom ik U, DE nieuwe BOODSCHAP van JHWH=GOD vertellen.******
****** Contact via Cornelis v.L - 06-27077251    l ******
****************************************************************************************************
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Dan gaat het volgens mij, 'mijn gedachten C.v.L.' die onder invloed

van De HEILIGE GEEST tot stand komen, zeer waarschijnlijk als volgt.
------------- Speciaal voor mensen als U Christen en Bijbels positief bent.!!!
--- De Hemelse dimensie opent zich even en sluit zich... dan weer toe.
Zie bij de geboorte van JEZUS. De herders in het veld zien uit de lucht

een helder verlichte, Engelen Show, van zingende en gevleugelde,
schitterende op mensen lijkende Engelen. En de stem van JHWH sprak
de boodschap waar ze JEZUS geboorte kunnen gaan bevestigen en zien.
--- De Hemelse dimensie opent zich even en sluit zich dan weer toe.
Bij de doping van JEZUS, door Johannes de Doper, in het rivier water.
Uit de Hemel spreekt de STEM van JHWH=GOD, De SCHEPPER als volgt,
Zie dit is mijn enig geboren ZOON (van GOD) die ik lief heb als Hemelse Vader.
Ik zend mijn Zoon JEZUS, om jullie Mensen te redden van het Kwade.!!!
Dan stuurt GOD een creatie van zijn Heilige Geest naar JEZUS zijn hoofd en

die daalt uit de geopende HEMEL als een Duif neer op JEZUS zijn hoofd.
Hier begint dan ook het echte GODS-WERK van JEZUS, de CHRISTUS.
--- De Hemelse dimensie opent zich even en sluit zich dan weer toe.
*** Na het Kruisigen/vermoorden/overlijden van JEZUS lichaam ,

is hij na 3 dagen in de grafkamer in de rotsen te hebben gelegen,

weer tot leven geroepen door de "SCHEPPER, JHWH/GOD=De HEILIGE GEEST'' dit is èèn GOD.
De romeinse soldaten die het graf bewaakte tegen opstandelingen en
andere groeperingen, werden erg bang toen ze na 3 dagen,
GODS ENGELEN naast zich zagen staan, bij de ingang van de Grafkamer.
Toen zagen ze dat de ENGELEN de grote zware afsluit steen weg rolde

en naar binnen gingen en de wacht tijdelijk van hun, de soldaten over namen.
De ENGELEN stralen een helder mooi licht en vrede en rust en goedheid uit.
De soldaten raakten verward en werden bang en vluchten ver weg.
JEZUS kwam LEVEND met een stralend ENGELEN lichaam weer
naar buiten en is nu de VERNIEUWDE ZOON van GOD, zijn naam is JEZUS.
--- De Hemelse dimensie opent zich even en sluit zich dan weer toe.
Een tijd later als het werk om de Mensen met de SCHEPPER = GOD/JHWH, weer
op een lijn te krijgen en de HEMEL weer in verbinding te laten staan met alle Mensen,

hier op Aarde en in het HEEL en AL, Universum. Nu dit werk dat JEZUS heeft geklaard,

tot zo ver klaar is, wil hij weer terug naar GOD zijn Hemelse VADER.

Op een dag vertrekt hij van af een berg. De medewerkers, zijn Discipelen, zwaaien hem uit,

als JEZUS op een heel bijzondere manier vertrekt naar de Hemel van GOD zijn Vader.

De Hemelse dimensie scheurt even open. JEZUS stijgt rustig als vanzelf omhoog,
naar het schitterende mooie licht, naar de Hemelse wolken, zo de HEMEL in.
Dan sluit de Hemelse dimensie zich weer en er is alleen nog lucht te zien.!
-----

Er hing naas JEZUS, nog iemand aan een ander kruis, een gewoon Mens,

een misdadiger die van alles fout had gedaan en vele Zonden had begaan.

Voor hem was het een terechte verdiende straf.  Hij prate met JEZUS,

en erkende dat JEZUS de GODDELIJKE-MENSENZOON is.

HIJ vroeg JEZUS hem zijn zonden te vergeven, maar rekende daar geheel NIET op.

Toen JEZUS zag en hoorde dat deze stoute Mens dat werkelijk meende.

En dat de Stoute Mens in JEZUS en GOD=JHWH ging geloven en zich bekeerde/omkeerde.

Toen sprak JEZUS tot de Stoute Mens het volgende.

* Heden zal jij Mens, samen met mij in het Hemelse Paradijs zijn,

* van mijn GODDELIJKE Vader JHWH=GOD.

* En uw zonden en fouten worden U vergeven en weg gewist, AMEN.

------ *** Uitleg, - de Mens - dat staat voor alle Stoute Mensen uit heden en verleden

------ *** en toekomstige tijden. Bekeer je tot JEZUS+JHWH=GOD en HIJ zal u rust geven.
--- JEZUS zegt aan het kruis tegen de Mens;
--- Die Mens die erkend dat God zijn toekomst is en dan vraagt of dat de
--- SCHEPPER zijn fouten uit wil en zal wissen, in JEZUS naam.!!!
--- Heden zult gij met mij in het Paradijs (= de HEMEL) zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- * De meeste mensen die daar in de buurt van het Kruis aanwezig zijn,

--- * willen JEZUS echt doden, dus op deze gruwelijke manier VERMOORDEN.

--- * Terwij JEZUS onschuldig is, maar door de JALOERSE mensen menigte

--- * gaan en hebben ze onze JEZUS wel degelijk echt VERMOORD.

---* Vlak voordat JEZUS gaat sterven praat JEZUS met zijn HEMELSE VADER,

--- * GOD=JHWH en vraagt aan JHWH/GOD, Vader, deze mensen weten NIET,

--- * NIET wat ze doen, reken HUN = ( de Menselijke Moordenaars van JEZUS )

--- * reken het HUN, het niet aan, dat ze mij, de GODDELIJKE Mensen Zoon JEZUS,

--- * Nu gaan doden, VERMOORDEN via dit houten kruis.

--- * JEZUS zegt, ik neem alle zonden en fouten enz, van ALLE Mensen, op mijzelf.

--- * Dit zijn NU mijn ZONDEN. Uit het verleden, uit het Heden,

--- * en uit de Toekomstige tijden. Al deze zonden neem ik JEZUS op mij mee

--- * in het MOORDENAARS graf, de DOOD in, en kan de DUIVEL/SATAN te vreden zijn.

--- *** En kort daarna sterft JEZUS op de berg Golgotha, in Israél,
--- *** aan de uitputtende pijnlijke MOORDENAARS Kruisdood.

==============================================

--- * Hij, de SATAN, denkt dat hij zijn doel heeft bereikt. *** Maar hij zal ontdekken dat

--- * na 3 dagen een NIEUWE SCHEPPING aanbreekt en hij de Duivel/Satan buitenspel staat.

*** Dan heeft het Kwaad het verloren, van de ALMAGTIGE GOEDE POSITIVE SCHEPPER JHWH=GOD,

--- * van Hemel en Aarde.  Na 3 dagen haalt JHWH=GOD, de gestorven, dode, JEZUS, op uit het dodenrijk,

--- * van SATAN. En wekt hem op, brengt hem weer tot Leven, met een GODDELIJK Engelen lichaam.

===============================================

=== jaar 0033, april, Vrijdag, de Mens vermoorde JEZUS,
Hun levens Geest leeft voort en gaat naar elders, hopelijk naar JEZUS + GOD=jHWH.

Het overlijden/sterven is de overgang van de Aarde, naar de Hemel van GOD,
de SCHEPPER van Hemel en Aarde en het Universum, het Heel en AL.
Als de geest van de stervende Mens naar de Hemel wil en mag

en de Mens wil geloven in De SCHEPPER (de Vader=GOD) en in JEZUS (de ZOON van GOD)

en in De HEILIGE GEEST (gezonden door JEZUS) , dus we praten over de drie-èènige,

maar in echtheid èèn Heilige GOD, De SCHEPPER.!!!
-- Dus als de stervende Mens naar JEZUS en GOD toe verlangd,
het volgende. Dan gaat het volgens 'mijn gedachten C.v.L.' die onder invloed
van De HEILIGE GEEST tot stand komen zeer waarschijnlijk als volgt.
----- De Hemelse dimensie opent zich.!!! Het stralende mooie heldere licht,
daar reist en spoed onze Mensen Geest zich naar toe. We kunnen dan zien,

hoe JEZUS onze redder en ( bemiddelaar bij GOD de SCHEPPER ) Heer,
op de Hemelse wolken van Licht en rust en vrede, ons verwelkomt op de Hemelse wolken

en ons naar binnen roept. Kom maar Gelovige Mensen, kinderen, volwassenen.

Bekeerde zondaren, komt allemaal als je moe, oud, jong, ziek en misvormd of gezond

en zwaar belast en arm en rijk, bent.
Kom als je in JEZUS en De SCHEPPER is GOD en de Heilige-Geest,
wilt en kunt geloven en positief, Loyaal bent.
--- Ik JEZUS zorg er voor dat alles goed met jou komt, ik bescherm jou.!!!
Er is voor iedereen plaats genoeg en je krijgt een gezond heel lichaam in de HEMEL,

zonder pijn en angsten, je bent daar volmaakt gelukkig.
Er is genoeg te doen in de HEMEL. Ook jij krijgt daar een eervolle taak,
zonder moe te worden, zonder gebrek en met alles wat je nodig hebt.
Ook geniet je in de HEMEL van allerlei mooie dingen die Hemels zijn.
Zoals JEZUS al vertelde, de HEMEL is het EEUWIGE nieuwe PARADIJS.!!!
----- Hier na sluit de Hemelse dimensie zich dan weer toe.
--- Dan gaat het volgens mij, 'mijn gedachten C.v.L.' die onder invloed van
---De HEILIGE GEEST tot stand komen zeer waarschijnlijk ongeveer zo.!!!
----------
*********************************************************
Het sterven is de overgang, Hemel dimensie opent zich. +
Op en Vrijdag in april, vieren we, " Goede Vrijdag." ???. +
De mens vermoorde JEZUS, op een Vrijdag in april, in jaar 0033. +
-----
===================
P.s. Toelichting.
Een verhaal van, Levend Woord Gemeente uit Gorinchem dat ik graag doorgeef:
.....
*** Gelijkenis van vogels in een oude vogelkooi.
.....
Er was eens een man, genaamd George Thomas.

Hij was dominee in een klein stadje in Engeland.

Op Paas/opstandings morgen ging hij naar de kerk met een oude,

roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel.
Vele wenkbrauwen werden gefronst.
...
... Dominee Thomas begon te vertellen.
...
Gemeente, ik liep gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze kooi in zijn handen.

Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem:

"Wat heb je daar bij je, jongen?"
.....
"Een paar oude vogels", zei de jongen. "Wat ga je met ze doen?", vroeg ik.

"Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken", antwoordde hij.

"Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten. Daar heb ik plezier in".

"En als je genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?", vroeg ik hem.

"O, we hebben een paar katten", zei de jongen, "en die houden wel van een vogeltje".
.....
Ik was even sprakeloos en vroeg toen: "hoeveel wil je voor die vogels hebben?" Hij vroeg:

"Waarom wilt u deze vogels hebben, meneer?'Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens".

Opnieuw vroeg ik hem: "Hoeveel wil je er voor hebben?" De jongen keek me aan en dacht vast:

"Die is gek", en zei: "Tien pond".
.....
Ik betaalde hem tien pond en in minder dan geen tijd was hij verdwenen.

Ik ben toen naar het eind van de straat gewandeld, naar een plantsoen met bomen.

Ik heb de kooi op de grond gezet en de vogels vrijgelaten.

Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel.

Toen begon hij aan zijn preek.
.....
Op een dag waren satan en Jezus aan het converseren.

Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte:

"Ik heb net de aarde en alle mensen gekocht.

Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan,
en ik heb ze allemaal".
"Wat ben je van plan met ze te doen?", vroeg Jezus
Satan antwoordde: "O, ik ga plezier met ze maken!

Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden,

hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar moeten misbruiken.

Hoe ze kunnen roken en drinken, ik ga ze leren hoe ze wapens

en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden.

Dus ik heb echt veel plezier met ze!"
.....
"En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hun?", vroeg Jezus.

"Oh, ik vermoord ze allemaal", zei satan trots.
"Hoeveel wil je voor hen hebben?", vroeg Jezus
.....
"Wat wil je met deze mensen", vroeg satan. "Waarom wil je ze hebben?

Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en vermoorden je!
Je wilt deze mensen niet!".
.....
"Hoeveel", vroeg Jezus weer.
.....
satan keek Jezus aan en lachte. "Al je tranen en je bloed", zei hij.
......
Jezus zei: "DEAL", en Hij betaalde de prijs.
.....
Toen pakte dominee Thomas de oude vogelkooi en liep de preekstoel af.
===================
.....
-----
Als U, jij, Jullie, meer willen weten, ervaren, kom dan Nu in actie.!!!
Neem contact op met mensen van een Christelijke, Bijbelse kerk
of gemeente of Christelijke religieuze instelling, bij je in de buurt.
Dit is echt nodig als je wilt ontwikkelen en door zetten.
-----
Tekst wordt nog aan geschreven, is nog in ontwikkeling.!!!
Deze communicatie boodschappen en spirituele ingevingen,
Zijn ontvangen door geestelijk contact met De Heilige Geest, (Bijbels)
Opgeschreven door medewerker autodidact auteur, Aktivator Cornelis v.L.
-----
...Vraagt U mij maar om een Christen vriend te worden op Uw site.
...Dat accepteer ik voor communicatie en informatie en te kunnen praten.
=====================================
Als U een berichtje wilt sturen, wilt overleggen,
dan kunt U voor Post, een E-mail sturen aan,
Cornelis,

------------ Voor informatie over Bijbel boodschappen voor NU, kijk bij;
Kijk op, http://www.cornelisaktivator.nl
Kijk op, facebook.com/cornelis.aktivator
------------ Tot ziens.! Groeten van, Cornelis v.L. de Aktivator,
In de naam van Jezus en ( GOD, genaamd, Adonai=Heer. en JHWH=Here )
------ Succes.
====================================


Reageer op deze advertentie

Je moet ingelogd zijn om te reageren op een advertentie.